Koronavirüs aþýsýnda Türkiye'den önemli karar

  Bu haber 18 ARALIK 2020, Cuma 08:18:38 eklenmitir.
Covid-19 aþýsý için ruhsatlandýrma yönetmeliðine "acil kullaným onayý" hükmü eklendi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aþýsý için ruhsatlandýrma yönetmeliðine "acil kullaným onayý" hükmü eklendi. 

"Beþeri týbbi ürünlerin" ruhsatlandýrýlmasý yönetmeliðine aþýlar için "acil kullaným onayý" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre, Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) veya Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan bulaþýcý hastalýk kapsamýnda kabul edilen durumlarda, etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlý veriler saðlanamasa da aþýlar için acil kullaným onayý verilecek.