Türkiye'nin son koronavirüs tablosu alarm veriyor

  Bu haber 17 ARALIK 2020, Persembe 19:34:33 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaþtý. Koca, 27 bin 515 kiþiye vaka, 4 bin 209 kiþiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanýsý konulduðunu ve 243 kiþinin daha yaþamýný yitirdiðini açýkladý. Ýlk vakanýn açýklandýðý 11 Mart'tan bu yana günlük can kaybý en yüksek seviyeye ulaþtý

Saðlýk Bakanlýðý'nýn internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Twitter hesabýndan paylaþtý.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 243 yurttaþýn daha yaþamýný yitirdiðini, 27 bin 515 kiþiye vaka, 4 bin 209 kiþinin koronavirüs hastasý olarak tespit edildiðini bildirdi.  Koronavirüs nedeniyle 17 bin 364 kiþi yaþamýný yitirirken, koronavirüs vaka sayýsý 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi. Bugün iyileþen sayýsý 30 bin 494 oldu.  

AÐIR HASTA SAYISI 5 BÝN 803

Tabloya göre, toplam test sayýsý 21 milyon 901 bin 694, toplam aðýr hasta sayýsý 5 bin 803,  toplam iyileþen  sayýsý 1 milyon 721 bin 607, bugünkü test sayýsý 206 bin 102 olarak kayýtlara geçti.

''SONUÇLARI ALANA KADAR MÜCADELE EDELÝM''

Twitter üzerinden paylaþým yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.209 hastamýz var. Aðýr hasta sayýmýz uzun bir aradan sonra düþtü. Aktif hasta sayýsý da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kýsýtlamalar netice vermeye baþladý. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim'' dedi.

Türkiye'nin 17 Aralýk 2020 koronavirüs tablosu þöyle: