Çin aþýsýnýn Faz 3 klinik deneyinin sonuçlarý belli oldu

  Bu haber 08 ARALIK 2020, SALI 14:09:55 eklenmitir.
Çin aþýsýna iliþkin Faz 3 deneylerinin yapýldýðý Endonezya'da Bio Farma tarafýndan yapýlan açýklamada aþýnýn yüzde 97 koruma saðladýðý ifade edildi.

Çin'in geliþtirdiði koronavirüs aþýsýnýn Faz 3 deneylerinin devam ettiði Endonezya'da ilk sonuçlara göre aþý yüzde 97 oranýnda koruma saðlandýðý ifade edildi. Bio Farma'nýn açýkladýðý erken sonuçlara göre aþýnýn yüzde 97 oranýnda koruma saðladýðýný açýkladý.

Bloomberg'in haberine göre, Endonezya'nýn açýkladýðý sonuçlar, aþýnýn Faz 3 deneylerinden açýklanan ilk sonuçlar olma özelliði taþýyor.