Bakan Koca, aðýr hasta oranýný açýklayarak uyardý: Dýþarý çýkmayýn!

  Bu haber 21 KASIM 2020, Cumartesi 16:43:51 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, sosyal medya hesabýndan tedbirli olunmasý yönünde uyarýlarda bulundu

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, aðýr hasta sayýsýnýn 4 ayda 8 kat arttýðýna, bir gündeki yeni hasta sayýsýnýn 5 binin üzerine çýktýðýna dikkati çekerek, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dýþarý çýkmayýn." uyarýsýnda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, aðýr hasta ve vaka sayýsýndaki yükseliþe dikkati çekti.

Bir günde tespit edilen yeni hasta sayýsýnýn 5 binin üzerinde olduðunu, dünkü can kaybýnýn 141'e ulaþtýðýný anýmsatan Koca, "Mücadeleden daha az yara, daha az acýyla çýkmak için zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dýþarý çýkmayýn." ifadelerini kullandý.