Hasta sayýsý yükselmeye devam ediyor

  Bu haber 19 KASIM 2020, Persembe 19:28:30 eklenmitir.
Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapýldý, 4 bin 542 kiþiye hastalýk tanýsý konuldu, 123 kiþi hayatýný kaybetti.

Saðlýk Bakanlýðý 19 Kasým 2020 tarihli koronavirüs verilerini açýkladý.

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapýldý, 4 bin 542 kiþiye hastalýk tanýsý konuldu, 123 kiþi hayatýný kaybetti.

Aðýr hasta sayýsý 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kiþinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasýyla iyileþenlerin sayýsý 361 bin 655'e yükseldi.

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca yaptýðý açýklamada; 'Bugün tespit edilen 4.542 hastamýz var. Aðýr hasta sayýmýz 3.850'ye ulaþtý. Tedbirleri kendimiz alýrsak, zorunlu kýsýtlamalara mecbur kalmayýz. Salgýnýn seyrini lehimize çeviremezsek hayatýmýzýn her alanýnda zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katýlýn. ' ifadelerini kullandý.