Artýþ devam ediyor...

  Bu haber 12 KASIM 2020, Persembe 22:11:31 eklenmitir.
Saðlýk Bakanlýðý son 24 saatte 88 kiþinin koronavirüsten hayatýný kaybettiðini, toplam can kaybýnýn 11 bin 233'e yükseldiðini açýkladý.

Saðlýk Bakanlýðýnýn Covid-19 bilgilendirme sayfasýnda Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaþýldý.

Tabloya göre son 24 saatte 88 kiþi koronavirüsten hayatýný kaybetti, toplam can kaybý 11 bin 233'e yükseldi. Bugün toplam 148 bin 482 test yapýlýrken, 2 bin 841 yeni vaka tanýsý konuldu. Toplam vaka sayýsý 404 bin 894 oldu. Bugün iyileþen 2 bin 181 kiþiyle birlikte toplam iyileþen toplam hasta sayýsý 346 bin 794'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranýnýn yüzde 4,2, toplam aðýr hasta sayýsýnýn ise 3 bin 230 olduðu açýklandý.

'ARTIÞ DEVAM EDÝYOR'

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, sosyal paylaþým sitesi Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, “Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamýz var. Aðýr hasta sayýsýndaki artýþ devam ediyor. Artan hasta sayýsýný düþürecek olan hareketliliði ve temasý azaltarak tedbirlere beraberce uymaktýr. Maske ile virüs yükünü düþürelim” ifadelerine yer verdi.