Öksüz'le baðlantýlý isimlere FETÖ operasyonu: 52 kiþi hakkýnda gözaltý kararý

  Bu haber 19 Temmuz 2019, Cuma 14:00:40 eklenmitir.
11 ilde eþ zamanlý olarak yapýlan operasyonlarda 20 kiþi yakalandý

Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlýðýndaki mahrem yapýlanmasýna yönelik olarak operasyon baþlatýldý. 52 þüpheli hakkýnda gözaltý kararý verilen operasyonun FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamý olduðu belirtilen Adil Öksüz ve Kemal Batmazile irtibatlý olan isimlere yönelik olduðu bildirildi. 

HaberTürk'te yer alan habere göre 11 ilde eþ zamanlý olarak yapýlan operasyonlarda haklarýnda arama ve yakalama kararý olan 52 þüpheliden 20’si yakalandý.

Ýzmir Emniyet Müdürlüðüne baðlý Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde yürütülen soruþturma kapsamýnda yapýlan çalýþmalarda FETÖ/PDY'nin Ýzmir’in mahrem Hava Kuvvetleri yapýlanmasýnýn 2010 ile 2016 yýllarý arasýnda 2 farklý yapýlanmadan oluþtuðunu belirledi. Bu yapýlanmanýn Ýzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlýðý ve Çiðli 2. Ana Jet Üssü Komutanlýðý olduðunu ancak yapýlan operasyonlar sonucunda Gaziemir ve Çiðli yapýlanmasýnýn faaliyetlerini devam ettiremediði ve 2017 yýlýnda bahse konu yapýnýn tek çatý altýnda toplanarak yeni bir yapýlanmaya dönüþtüðünü tespit etti.

Soruþturma kapsamýnda alýnan ifadelerden þüphelilerin, rütbeli askeri þahýslar ile birebir görüþtürdüðü, himmet adý altýnda FETÖ'ye yardým topladýðý ve ayrýca soruþturma dosyasýnda ismi geçen C.A. isimli þüphelinin sözde Hava Kuvvetleri imamý Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlý olduðu tespit edildi. Þüphelilerin tamamýnýn ByLock kullanýcýsý olduðu anlaþýlýnca FETÖ/PDY'nin Ýzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapýlanmasý içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardýmcýsý ve öðretmen olarak faaliyet gösterdiði tespit edilen 52 kiþiye yönelik olarak Ýzmir merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Ýzmir ile Samsun, Ýstanbul, Kocaeli, Eskiþehir, Isparta, Konya, Uþak, Afyon, Aydýn, Bursa ve Manisa’da yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda 20 þüpheli yakalandý.

Ayrýca adreslerde yapýlan aramalarda “silahlý terör örgütüne üye olma” suçundan haklarýnda aranma kaydý bulunan 1 ihraç emniyet müdürü, Hava Kuvvetleri Komutanlýðýndan ihraç 2 üsteðmen olmak üzere toplam 14 þüpheli de gözaltýna alýndý.

Aramalarda yakalanan þüphelilerin tamamýnda baþkalarý adýna düzenlenmiþ sahte kimlik olduðu ve toplam 29 bin 820 euro, 9 bin 515 dolar, 11 bin 370 TL para ile çok sayýda dijital materyal ele geçirildi.