TÜRKÝYE'NÝN CURLÝNGDEKÝ ÝLK ZAFERÝ

  Bu haber 13 Subat 2017, Pazartesi 22:09:40 eklenmitir.
Avrupa Gençlik Olimpik Kýþ Festivali kýzlarda curling grup müsabakalarý ilk gününde Norveç ile karþý karþýya gelen Türkiye 11-9’luk skorla galip oldu. Karþýlaþma öncesi gazetemiz imtiyaz sahibi T. Denizalp Demirkaya'ya Avrupa Olimpiyat Komitesi üyeleri tarafýndan gösterilen yoðun ilgili gözlerden kaçmadý.

Grup karþýlaþmalarýnda ilk eþleþme sonucu Türkiye ile Norveç, Polonya ile Rusya karþý karþýya geldi.

Norveç karþýlaþmasýnýn ilk end’ini 2-0’la önde bitirdi. Fakat, Türkiye dörder sayý topladýðý iki end ile karþýlaþmanýn henüz baþýnda büyük bir avantaj yakaladý. Bu noktadan sonra, yedinci end’e kadar az skorla ilerleyen müsabakada yedinci end ile beraber Norveç’in geri dönüþü baþladý. 

Yedinci ve sekizinci end’lerde toplam beþ sayý kazanan Norveç, mücadeleyi uzatmaya götürdü. Uzatmada son taþ avantajýný iyi kullanan Türkiye karþýlaþmayý 11-9 skorla kazandý. 

Grubun diðer maçýnda ise Rusya ve Polonya mücadele etti. Bu karþýlaþma da Rusya’nýn üstünlüðü ile tamamlandý. Rusya, rakibi Polonya’ya karþý 7-6’lýk skorla galip geldi.

Grup mücadeleleri 16 Þubat Perþembe’ye kadar devam edecek. Madalyalar ise 17 Þubat Cuma günü sahiplerini bulacak.