ÜNSAL, SÝVAS’TA YAPILAN TEMAYÜL YOKLAMASININ SONUCUNU AÇIKLADI!..

  Bu haber 03 Mart 2015, SALI 00:25:29 eklenmitir.
Bilindiði üzere hafta sonu Sivas'ta Ak Parti Ýl Teþkilatlarý temayül yoklamasý yaptý.

Sivas Kongre Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen Ak Parti aday adayý Temayül yoklamasýnda, 1802 parti temsilcisi oy kullandý.

Ak Parti Temsilcileri pazar sabah 10.00’dan 16.00’ya kadar 10 sandýkta 49 aday adayý için oy kullanmak için sandýk baþýna gitti.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Fikret Ünsal resmi facebook hesabýndan yaptýðý duyuruda Ak Parti Temayülü Sonucunu açýkladý.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Fikret Ünsal’ýn facebook hesabý üzerinden yaptýðý ve Temayül sonucu olduðu iddia edilen paylaþým ile Ak Parti Milletvekili adaylarýnýn isim listesini açýkladýðý.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Fikret Ünsal’ýn bu listesi gerçeði yansýtýp, yansýtmadýðý, doðru olup olmadýðý kamuoyu tarafýndan merak konusu olurken, bu anlamda parti yetkililerinden açýklama yapmasý ve kamuoyunu aydýnlatmasý bekleniyor.

ÝÞTE FÝKRET ÜNSAL’IN YAPTIÐI O PAYLAÞIM: