Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı.

Emlak - 04-09-2020 09:34

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile işçilerin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan maddenin geçerliliği 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Buna göre işten çıkarma yasağı en az 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ilk kez Nisan ayının ortasında başlayan işten çıkarma yasağı, o tarihten bu yana yapılan uzatmalarla devam etti. En son dün Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda 4857 sayılı kanunun geçici 10'uncu maddesinin 1 ve 2'nci fıkrası işaret edildi.

1 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi de 2 ay uzatılmış fakat 17 Eylül'de sona eren işten çıkarma yasağı için bir karar alınmamıştı.

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret
tutarında idari para cezası verilir.Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

Advert Advert
Neler Söylendi?
DİĞER HABERLER
Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

24-11-2023 - Emlak

Dağgez bugün Tokat’ın Erbaa ilçesinde

Dağgez bugün Tokat’ın Erbaa ilçesinde

30-10-2022 - Emlak