SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YİNE DİBE VURDU!...

Devlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansı 14 farklı göstergede belirlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 108 üniversiteden 87 sırada.

Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri - 22-07-2020 15:51

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YİNE DİBE VURDU!...

Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl yayımlanan 11. inci Kalkınma Planında; 2.3.1. Eğitim başlığı altında yer alan "Politika ve Tedbirler" başlığı altında yer alan "Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi sağlanacaktır. " hedefi yer almaktadır.

Ülkemizde yükseköğretim kurumları gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri bakımından çok ciddi sayılara ulaşmış olsa da, bakıldığında belirli başlı üniversitelerimiz haricinde çoğu yükseköğretim kurumunun dünya sıralamasında adı geçmiyor! Bu durum üniversitelerin yeni kurulmuş olması, öğretim üyesi sayısının yetersiz olması, araştırma altyapısının zayıf olmasıyla açıklanacak bir durum değildir! İsim belirtmeyelim ama bazı üniversitelerdeki yönetimsel hatalar, araştırma ekosisteminin bozulmasına ve bilimsel üretimin azalmasına sebep olmaktadır.

Dolayısıyla, gelinen noktada Kalkınma Planında yer alan hedefe uygun olarak, Üniversitelerimizin dünya sıralamalarında daha ön sıralara gelebilmesi için başta üniversite yöneticileri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına büyük rol düşmektedir. Öğretim elemanlarının uluslararası saygın indekslerce taranan dergilerde makaleler yayımlatmaya ve nitelikli projeler yapmaya ağırlık vererek üniversitelerinin bilimsel faaliyetlerini arttırmaya yönelik çabalarının bu süreçte çok daha fazla olması gerekmektedir.

Son yıllarda bu konularda bir farkındalık yaratma çabasıyla devlet üniversiteleri özelinde yayın sıralaması yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız yükseköğretimde rekabetçi bir yapının oluşmasına, üniversiteler arasında küçük çekişmelere vesile olmaktır.

Bu noktada, 2019 yılında da Web Of Science kayıtları esas alınmak suretiyle devlet yükseköğretim kurumlarını farklı göstergeler üzerinden sıralamaya çalıştık. Tablolar incelendiğinde, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından en başarılı ilk üç devlet üniversitesi:

1- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (2,03-öğretim üyesi başına düşen)

2- Boğaziçi Üniversitesi, (1,92-öğretim üyesi başına düşen)

3- Gebze Teknik Üniversitesi, (1,67 öğretim üyesi başına düşen)

Olmuştur. Bu üç yükseköğretim kurumu aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri içerisindedir.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yakın bir tarihte başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansına baktığımızda ise ilk üç sıralama şu şekildedir:

1- Bingöl Üniversitesi, (1,40-öğretim üyesi başına düşen)

2- Bozok Üniversitesi, (0,98-öğretim üyesi başına düşen)

3- Bartın Üniversitesi, (0,96 öğretim üyesi başına düşen)

Son olarak, bu yıl ki çalışmamızda kuruluş yıllarına göre üniversitelerin sıralamalarına ilave olarak bölgesel düzeyde rekabeti ön plana almak amacıyla yedi coğrafi bölgenin üretken yükseköğretim kurumlarını da sıraladık.

Faydalı olması dileğiyle...

2019 YILI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMA GÖSTERGELERİ

-Devlet üniversiteleri genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Araştırma üniversiteleri genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

-Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programına seçilen üniversitelerin genel yayın sıralamasına erişmek için TIKLAYINIZ.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/917497/2019-yili-devlet-universiteleri-yayin-siralamasi.html

Advert Advert
Neler Söylendi?
DİĞER HABERLER
SCÜ Yönetimi hız kesmeden 6 Şubat depreminin izlerini silmeye gayret gösteriyor…

SCÜ Yönetimi hız kesmeden 6 Şubat depreminin izlerini silmeye gayret gösteriyor…

27-09-2023 - Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri

SCÜ öncülüğündeki Protokoller imzalanmaya devam ediyor

SCÜ öncülüğündeki Protokoller imzalanmaya devam ediyor

21-09-2023 - Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri