Politika
Giriş Tarihi : 18-05-2013 15:49

YAŞAR KARAKELLE ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

........

YAŞAR KARAKELLE ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

YAŞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Girişimci İşadamı Yaşar Karakelle, iktidarın uyguladığı ekonomik program neticesinde yaşanmakta olan mevcut finansal durumun son derece başarılı olduğunu; ancak Türkiye'nin halen beklenen seviyede olmamasıın en temel sebebinin, iktidar-muhaleet ilişkisindeki konjonktüre ve teammüllere aykırı dengesizlik olduğunu ifade etti.

YAŞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Girişimci İşadamı Yaşar Karakelle, Türkiye siyaseti ve toplumsal hoşgörü konulu bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye siyasetinin mevcut yaşanan dönemdeki en büyük kaybının, siyasal düşünceler tarihinin hiçbir döneminde görülmeyecek ölçüde kötü bir muhalefete sahip bulunması olduğunu da hatırlatan YAŞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Girişimci İşadamı Yaşar Karakelle, 'Dünyanın hiçbir ülkesinde, iktidarın sevdiği bir muhalefet olmaz. Ama Türkiye'de, iktidar; her ne kadar başarılı politikalar üretse de, asıl başarısını muhalefetin başarısız ve diayetsiz muhalefet politikalarından elde etmektedir. Bu kötü muhalefet, sadece anamuhalefet partisinde değil, muhalefettik tüm partilerde sergilenmektedir ve bu durum sadece siyasete değil, Türkiye'ye de zarar vermektedir' şeklinde konuştu.

Köstekleyici değil, tavsiye edici muhalefet

Özellikle anamuhalefet partisinin, tamamen köstekleyici politika izlemesinden kaynaklanan bir kaos ortamı yaşandığın da savunan YAŞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Girişimci İşadamı Yaşar Karakelle, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘Anamuhalefet partisinin mevcut lideri, yönetici vasfına sahip, son derece vizyonlu bir kişiliğe sahiptir. Ancak, gerek eski yöneticilerin desteklediği parti içi muhalefet, gerekse  bunlara bağlı olarak sergilenen ayrılıkçı tablo, söz konusu siyasi partinin suyasal güvenilirliğini günden güne yitirmesine neden olmaktadır. Diger bir muhalefet partisi de, sertliğini artık bir tarafa bırakmalı, daha yumuşak, çok daha paylaşımcı bir siyaset sergilemelidir. Zira dünya siyaset tarihinde ilk defa, kötü muhalefet yüzünden, iktidar iktidardayken güçlenmiş, muhalefet ise muhalefetteyken yıpranmıştır…’

Kaos ortamının yararı yok

Siyasette yaşanan kaotik durumun, ekonomiye hem direk, hem endirek zarar verdiğinin açık bir gerçek olarak siyasi partilerin karşısında durduğunu da hatırlatan YAŞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Girişimci İşadamı Yaşar Karakelle, dingin siyasi ortamlarda, devletin daha müreffeh bir süreç yaşayacağının unutulmaması lazım geldiğini de vurguladı. YAŞAR KARAKELLE GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Girişimci İşadamı Yaşar Karakelle şunları söyledi:

‘İşsizlik sorunu yine istenen seviyede düzelmemiştir. Her ne kadar kayıt dışı istihdama yönelik yaptırım ve diğer mücadeleler başarılı görünse de, eksikilkler ve aksaklıklar mevcuttur. Bunda da muhalefetin başarısız politikalarının katkısı ne yazık ki büyüktür. Oysa hoşgörülü ve iktidarla kucaklayıcı ve paylaşımcı ortamlarda, müteşebbüs de, o ölçüde önünü görecek, yatırım riskine girecek ve istihdam sağlamış olacaktır. İstihdam çoğalması da, tıpkı Şeyh Edebali’nin yüce öğüdünde dile getirdiği, ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ sözlerinde olduğu gibi, devletin daha da iiy yaşamasına olanak sağlayacaktır. Şu da gözden kaçırılmamalıdır ki, o da bizim toplumsal olarak muhafazakar bir yapıya sahip olmamızdır. Sorunları yartan da bu muhafazakarlık ruhudur, çünkü sadece uç sağ ya da merkez sağ iktidar partisi değil, anamuhalefet partisi de kendi içinde muhafazakar bir yapı sergilemektedir. İşte bu muhafazakarlık, beraberinde; tahammülsüzlüğü ve ‘Ben bilirimcilik’ ile ‘Tek doğruculuk’u getirmektedir. Oysa hoşgörü ve tahammül; tüm toplumda çok daha mutlu bir psikoloji yaratacaktır…’

AdminAdmin