Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
RÜZGAR ENERÝSÝ ENERJÝMÝZÝN GELECEÐÝDÝR

RÜZGAR ENERÝSÝ ENERJÝMÝZÝN GELECEÐÝDÝR

  Bu haber 19 KASIM 2010, Cuma 03:04:41 eklenmitir.
RÜZGAR ENERÝSÝ ENERJÝMÝZÝN GELECEÐÝDÝR ABD'de faaliyet gösteren Türk Mimar, Mühendis ve Ýlim Adamlarý Derneði Kurucu Baþkaný ve Rüzgar Enerjisi Uzmaný Yüksel Oktay, Türkiye'nin rüzgar enerjisi açýsýndan çok önemli bir potansiyeli bulunduðunu ve bu potansiyelin tam randýmanýl olarak deðerlendirilmesi konusunda somut adýmalrýn bir an önce tamamlanmasý lazým geldiðini ifade etti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

 

 


ABD'de faaliyet gösteren Türk Mimar, Mühendis ve Ýlim Adamlarý Derneði Kurucu Baþkaný ve Rüzgar Enerjisi Uzmaný Yüksel Oktay, Türkiye'nin rüzgar enerjisi açýsýndan çok önemli bir potansiyeli bulunduðunu ve bu potansiyelin tam randýmanýl olarak deðerlendirilmesi konusunda somut adýmalrýn bir an önce tamamlanmasý lazým geldiðini ifade etti.

 

Ýstanbul'da düzenlenen ve yabancý fotoðrafçýlarýn eserlerinden oluþan bir karma sergiye katýlan Oktay, genel yaýn yönetmenimiz Boðaç Yüzgül ve editör Þebnem Araboðlu'nun rüzgar enerjisi ile ilgili sorularýný yanýtladý...

 

Oktay, Türkiye'de rüzgar enerjisinin, halen tam anlamýyla; 'Geleceðin Enerji Kaynaðý' olarak görülemediðine dikkat çekerek, 'Oysa tam bir rüzgar cenneti. Özellikle de, batý bölgelerimizde, müthiþ bir potansiyel var. Bunlarýn iyi deðerlendirilmesi þart. Birçok ülkenin arayýp bulamadýðý kaynak bize, ama hala net bir adým atýlmýþ deðil' diye konuþtu.

 

Yerli bir teþebbüs olan Zorlu Grubu'nun bu konudaki çalýþmalarýný çok olumlu bir çalýþma olaak da nitelendiren Türk Mimar, Mühendis ve Ýlim Adamlarý Derneði Kurucu Baþkaný ve Rüzgar Enerjisi Uzmaný Yüksel Oktay, þunlarý söyledi:

 

'Ýlk santral Alaçatý'ya kurulmuþtu. Potansiyel olarak Trakya-Balýkesir-Çanakkale-Ýzmir-Antalya-Hatay doðrltusunda çok önemli bir rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor. Hali hazýrda 20 rüzgar enerjisi santrali faaliyette. Ama bu sayý, çok yetersiz. Zira rakamýn, ükü hatta üç yüzlerle ifade edilmesi lazým. Bu konuda tüm enerji sektörü yatýrýmcýlarýnýn, arýk bu yöne yönelmesi gerekiyor. Bu Türkiye'nin gelecek elli sene için büyük bir kazanýmý olacaktýr. Milyonlarca kilowatt elektrik enerjisinin, dýþa baðýmlýlýðý sýfýra indirgeyecek bir  çalýþma ile, üstelik doðayý hiç ama hiç kirletmeden elde edilemsinin kazançtan baþka anlamý olamaz.  Unutulmamalýdýr k, Enerjisi temizdir. Rüzgâr türbinlerinden herhangi bir çevre kirliliði olmaz. Modern
bir 600 kW gücündeki rüzgâr türbini ortalama bir yerde, bir
yýlda genellikle kömürle iletilen diðer elektrik santrallarýnýn 1.200 ton karbondioksidinin
yerine geçecektir. 20 yýllýk bir iþletme süresi içinde bir rüzgâr türbini tarafýndan üretilen enerji imâlatý, bakýmý, faaliyeti,
demontajý ve parçalanmasý için gerekli olan enerjinin sekiz misli fazladýr. Yani esasen,  genellikle bir rüzgâr türbinini imâl etmek ve
çalýþtýrmak için gerekli olan enerjiyi geri kazanmak için sadece iki
ya da üç ay yeterli olacaktýr.Rüzgâr enerjisi, ayný zamanda yoðun bir enerji türüdür. Rüzgârdaki enerji gerçekten de sürdürülebilir bir kaynaktýr. Rüzgâr hiç bitmeyen
bir þeydir. Avrupayý çevreleyen sýð denizlerin üzerindeki rüzgâr kaynaklarý, teori olarak Avrupa’nýn
kullandýðý tüm elektriði birçok misli ile karþýlar niteliktedir. Rüzgâr
Enerjisi farklý bir enerji türüdür. Rüzgâr türbinleri boyutlar ve üretim kapasiteleri açýsýndan çok
büyümüþlerdir. Avrupa’da 1997 itibariyle, 3.000 MW’dan fazla rüzgâr enerjisi, beþ milyon
kadar kiþinin elektrik ihtiyacýný karþýlayacak þekilde devrededir...'

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.