Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
ÞEBNEM ARABOÐLU VE YELDA AVCI; YAZILARI ÝLE TOPLUMSAL HAYATIMIZA KATKIDA BULUNACAK

ÞEBNEM ARABOÐLU VE YELDA AVCI; YAZILARI ÝLE TOPLUMSAL HAYATIMIZA KATKIDA BULUNACAK

  Bu haber 01 KASIM 2010, Pazartesi 07:39:48 eklenmitir.
ÞEBNEM ARABOÐLU VE YELDA AVCI; YAZILARI ÝLE TOPLUMSAL HAYATIMIZA KATKIDA BULUNACAK Sinema ve tiyatronun yaný sýra; edebiyat ve haberciliðe de ilgi duyan oyuncular Yelda Avcý ve Þebnem Araboðlu; özellikle kültür-sanat gündemien iliþkin yorum ve düþünceleriyle; bundan böyle zaman zaman GÜNDEM EKONOMÝ DERGÝSÝ(www.gundemekonomi.com) ve EGEMEN GAZETESÝ(www.egemengazetesi.com) saygalarýnda siz okurlarýmýzla birlikte olacak.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

 

 

Sinema ve tiyatronun yaný sýra; edebiyat ve haberciliðe de ilgi duyan oyuncular Yelda Avcý ve Þebnem Araboðlu; özellikle kültür-sanat gündemien iliþkin yorum ve düþünceleriyle; bundan böyle zaman zaman GÜNDEM EKONOMÝ DERGÝSÝ(www.gundemekonomi.com) ve EGEMEN GAZETESÝ(www.egemengazetesi.com) saygalarýnda siz okurlarýmýzla birlikte olacak.

Ýnternet Gazeteciler Derneði Ýstanbul Bölge Temsilciliði'ne üye olmayý da ihmal etmeyen Þebnem Araboðlu ve Yelda Avcý; gerek kültür-sanat, edebiyat ve sinema; gerekse tolumsal hayata dair fikirlerini; bir sanatçý bakýþ açýsý ile okurlarýyla paylaþmya hazýrlanýyor.

Þebnem Araboðlu ve Yelda Avcý'nýn; yazar olarak okurlarla buluþturulmasýyla ilgili açýklamalarda bulunan Gündem Ekonomi Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni ve Ýnternet Gazeteciler Derneði Marmara ve Ýstanbul Bölge Müdürü Gazeteci-Yazar Boðaç Yüzgül, genç ve yetenekli kalemlere fýrsat verilmesinin, mesleðin geliþimi açýsýndan büyük önem arzetiðini dile getirerek, 'Yýllar önce bir Pazar günüydü. O zamanlar Ankara'da Baþbakanlýk ve TBMM Muhabiri olarak görev yapýyordum. Çok kýymetli gazeteci aðabeyim Ýrfan Ülkü ki, o dönemde çalýþtýðým gazetede genel yayýn yönetmeniydi; Ankara Bürosu'nu arayýp, 'Ankara Kulsi'ni yazmamý istedi. Bu daha altý yýlýk bir gazeteci için bulunmaz bir fýrsatý. Teekkür edip yazmaya baþladým. Bugün, okunan bir gazeteci-yazarsam bunu bana fýrsat veren Ýrfan ülkü'ye borçluyum. Ben üstadlarýmdan fýrsat vermeyi öðrendim. Ben de sevgili Yelda Avcý ve Þebnem Araboðlu'na bu fýrsatý veriyorum. Her ikisinin de farklý bakýþ açýlarý var. Toplumsal kaygýlar ýayný, hayat görüþleri farklý; ama her ikisinni de yazýlarý ile toplumsal hayata katký sunacaðýna inancým tam' þeklinde konuþtu.

Avcý ve Araboðlu; þimdilik kýsa aralýklý periyodlarla yazacaklar, Aralýk ayý itibarýyla ise, günülk yazýarý ile okurlarýna seslenecekler...

DÝDEM HUNCALI/THAETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
....
çýnarçýk
beným sizinle konuþacgým bý adres istýyorum verebýlýrsnz


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.