Politika
Giriş Tarihi : 15-04-2011 11:53

CHP GENÇLERE YOĞUNLAŞTI

22 Nisan’da açıklanması beklenen CHP’nin 2011 seçimleri için hazırladığı bildirgenin ana hatları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun Kurultay’da verdiği 41 sözün sıralanacağı bildirgede, Kürt sorunu da var, çiftçinin kullandığı mazotun ucuzlaması da...Prof. Ayata’nın üzerinde çalıştığı bildirgede gençleri ilgilendiren maddelerin başında harçlar, yurt sorunu ve askerlik süresi geliyor.

CHP GENÇLERE YOĞUNLAŞTI

22 Nisan’da açıklanması beklenen CHP’nin 2011 seçimleri için hazırladığı bildirgenin ana hatları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun Kurultay’da verdiği 41 sözün sıralanacağı bildirgede, Kürt sorunu da var, çiftçinin kullandığı mazotun ucuzlaması da...Prof. Ayata’nın üzerinde çalıştığı bildirgede gençleri ilgilendiren maddelerin başında harçlar, yurt sorunu ve askerlik süresi geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda verdiği 41 sözün sıralanacağı, 22 Nisan’da açıklanacak olan “Seçim 2011: Herkes için CHP” bildirgesi netleşmeye başladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata’nın üzerinde çalıştığı ve 22 Nisan’da tüm adaylarla birlikte Ankara’da açıklanacak bildirgede, “Kürt sorunundan” gençlere internetli duşlu yurt yapılmasına kadar çok sayıda vaadin sıralanacağı öğrenildi. Prof. Dr. Ayata’nın üzerindeki çalışmayı bitirme aşamasına geldiği bildirgenin, İstanbul olasılığı devre dışı bırakılarak 22 Nisan’da tüm adaylarla birlikte Ankara’da açıklanması kararı verildiği bildirildi.

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, halen son şekli verilmeyen bildirge ana hatlarıyla şöyle:

Güneydoğu gün yüzü görecek

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da baskılara son verilecek, toplumsal barış sağlanacak. Kürt sorunu tam demokrasi gerçekleştirilerek çözülecek. Yüzde 10 barajı indirilecek.

Kurulacak komisyonlarla faili meçhulleri ve kayıp vakalarını aydınlatılacak, sorumlular cezalandırılacak. Eşit yurttaşlık ilkesi egemen kılınacak. Kürt yurttaşların kimliklerini yaşamalarının önündeki engeller, tüm Türkiye’de çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi kurularak aşılacak. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Şartı’na konulan çekinceler kaldırılacak, yerel yönetimler reformu yapılacak.

- Özel yetkili mahkemeler kaldırılacak. Dersim arşivleri açılacak. 12 Eylül darbesinin faillerinin yargılanmasının önündeki engeller kaldırılacak. Diyarbakır Cezaevi toplumsal barış için müzeye dönüştürülecek. Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimler devlet kurumları ve kışlalardan kaldırılacak. Koruculuk uygulamasına son verilecek. Talep eden yurttaşlara anadil öğrenimi olanağı sunulacak. Kültürde asimilasyon değil, kültürel haklara saygı içinde entegrasyon hedeflenecek.

Muhtarlar da unutulmadı

- Çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV kaldırılacak, litresi 1,5 TL olacak.

- Emekliler için intibak yasası çıkacak, yeniden çalışanlar için destek primi uygulaması kaldırılacak.

- Esnafa destek artacak, AVM yasası çıkacak, güvenlik kabinli taksi için bir seferliğine araç yenilenmesinden ÖTV alınmayacak.

- Kentin rantı dar gelirliye aktarılacak, o da ev sahibi olacak.

- Taşeron çalışma düzeni kaldırılacak, herkes sendikalı olacak.

- Spor emekçilerinin de sendikal hakları olacak, herkes spor yapabilecek.

- ÇAY-KUR özelleşmeyecek, üreticiyi destekleyecek. Fındık fiyatı Hamburg’da değil Karadeniz’de belirlenecek.

Askerlik kısalacak ve profesyonelleşecek

- Halen Türkiye’de 5 ayrı askerlik süresi uygulanmaktadır. Askerlik önce 9 aya daha sonra aşamalı olarak 6 aya indirilecek. Böylece asker sayısının 550 binden yüzde 30 azaltılarak 385 bine düşürülmesiyle 886 milyon TL tasarruf edilecek. Yedek subaylara ödenecek 165 milyon TL de hesaba katıldığında her 15 ay için toplam 1 milyar TL’lik tasarruf ortaya çıkacak. Bu parayla ise en az 31 bin uzman çavuş daha istihdam edilerek, profesyonel orduya geçiş hızlandırılacak. Yine bu tasarruf edilen miktarla Mehmetçiklerin tamamının sigorta ve sosyal güvenlik masrafları karşılanacak, askerlere verilecek iş ve ticaret eğitimlerinin başarılı olanlara terhis sonrasında iş kurmaları için kredi sağlanacak.

Sivil toplum için 12 önemli vaat

- CHP, partizanlaşan yandaş sivil toplum kuruluşlarına karşı, özerkliğini koruyan sivil toplum anlayışını savunacak. Sivil toplum demokrasinin fidanlığı olarak görülmektedir. CHP, bu fidanlığı tüm gücüyle AKP’nin baskıcı, teksesleştirici ve cezalandırıcı politikalarına karşı koruyacak. Bu amaçla, “Devlet güdümlü sivil toplum anlayışına son verilecek, sivil toplumun yönetime katılması için yasa çıkaracak, Bürokratik engeller kaldırılacak, Dernekler Kanunu gözden geçirilerek, Yardım toplamak kolaylaşacak, Vergi avantajları artırılacak, Dernekler Dairesi, ceza kesen değil, yol gösteren bir niteliğe kavuşturulacak, Okullara sivil toplum dersi konulacak, yerel yönetimler “Sivil Toplum Merkezleri” oluşturmaları için desteklenecek, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının güçlü ve özerk mali yapıya kavuşturulması için kamu bütçesinden sağlanan destekler artırılacak, Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak, teşvik tedbirleri alınacak, çoğulculuğu besleyen internet ortamı sansürden uzaklaştırılacak.

Doğu Anadolu’ya 116 milyar lira

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan ekonomi, demokrasi ve güvenlik problemleri bir bütün oluşturmakta. Bu üç sorunun üstesinden eş zamanlı olarak gelinmelidir. Bu sorunlardan biri çözülmeden diğerleri de tam olarak çözülemez. 2023’e kadar Türkiye geneli için yüzde 7, bölge içinse yüzde 9,5 büyüme hızı gerçekleştirilecek. Böylece bölgenin geri kalmışlığı AB sınırları içine çekilecek. Bölgede işsizlik yüzde 6 olacak. Bölgeye 2023’e kadar 116 milyar dolar kamu yatırımı yapılacak. Yüzde 1’lik büyümenin vergi gelirlerinde yüzde 1-1,2 arasında artış sağlayacağı OECD çalışmalarıyla ortaya konulmuş durumda. Ayrıca kamu yatırımları özel yatırımları da tetikleyeceği için kamu ve özel toplam yatırım miktarı 356 milyar doları bulacak. Öncelikle 16,761 milyar dolarlık yatırımla 3 bin 534 kilometrelik demiryolu ağı oluşturulacak. Bölge güneş pili merkezi haline gelecek.

Üniversitedeki harçlar kalkacak

- YÖK ve üniversitede harçlar kaldırılacak.

- Erkek üniversite öğrencileri isterse yaz tatillerinde askerliğini yaparak, okul bitiminde askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

- En geç 2 yıl içinde tüm üniversite öğrencileri, en fazla 4 kişinin kaldığı içerisinde interneti, banyosu bulunan odalardan oluşan yurtlarda yaşayacak.

- OSB’lerde yatılı meslek liseleri açılacak, buralarda staj yapacak mezuniyet sonrası doğrudan çalışmaya başlayacak.

- Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, kadrosuz öğretmen kalmayacak.

- Her genç en az bir yabancı dil öğrenecek. 29 yaş altındaki isteyen üniversiteliye 30 bin TL’ye kadar KOSGEB kredisi verilecek.

- Sosyal etkinlikler için gençlik evleri kurulacak. Ulusal Gençlik Konseyi ile birlikte belirlenecek sayıda milletvekili 35 yaşın altında olması zorunlu kılınacak. Engelli gençlerin iş olanakları artırılacak, sürekli sakatlık aylığı ödenecek. Gençlik politikaları Eşgüdüm Kurumu kurulacak. Bütün gençlere bilgisayar ve internet ücretsiz sağlanacak. Öğrencilere 1 Mb limitli internet sağlanacak.

Her aileye 600 TL

- Halen sosyal yardımlarla ilgili varolan 14 kurumun görevi kurulacak Aile Sigortası Kurumu’na (ASKUR) devredilecek. Asgari ücretin altında gelirin olan ailelerde 600-1250 TL arasında bir miktar aylık olarak kadının hesabını en az 600 TL her ay yatırılacak, bizzat kendisi gidip ATM’den çekecek. Böylece her aile rahat bir nefes alacak.

AdminAdmin