Gündem
Giriş Tarihi : 13-06-2024 00:29

TSK Personel Kanunu, Meclis'ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 3 gün süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı.

TSK Personel Kanunu, Meclis'ten geçti

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda bugün de devam edildi.

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddeler, geçen hafta perşembe günü kabul edilmiş, ayrıca 25 ve 26. maddelerin teklif metninden çıkarılmasına karar verilmişti. Genel Kurul’da bugün, teklifin ikinci bölümünün geneli ve maddeleri görüşüldü.

Bugün de Genel Kurul'da ilk olarak kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine görüşmeler yapıldı. Ardından teklifin ikinci bölümünü oluşturan 31-59 arasındaki maddeler görüşüldü.

19'uncu maddede ibare değişikliği…

Teklifin 38. maddesinin görüşmeleri sırasında AKP, kanunun 19. maddesinde yer alan "Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde" ibaresinin madde metninden çıkarılması ve "çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir" ibaresinin "hazırlanan yönetmelikle düzenlenir” şeklinde değiştirilmesi için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde, “personel hukuku alanında yönetmelik çıkarma yetkisine ilişkin düzenlemenin uygulanma zamanı ile ilgili olası karışıklığın önlenmesi ve hükmün, yazım ve anlatım yönünden iyileştirilmesi amaçlandığı” belirtildi. AKP’nin önergesi kabul edildi.

Maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif, şu düzenlemeleri içeriyor:

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

KKTC'de konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar, yasa hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin istihdam ettiği veya hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı personel veya memur vasıtasıyla yapılacak.

TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, ‘TSK'da görev yapamaz’ şeklinde sağlık raporu alanlarla vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanlar hariç, her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun ilgili hükmünde düzenlenen ‘disiplinsizliği alışkanlık haline getirme’ fiilini işleyerek çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecekler.

Yurt dışına öğrenim, staj, kurs gibi nedenlerle giden subay ve astsubaylar için bu sürelerin toplamda 6 ayı geçmesi halinde, yükümlülükleri bu sürenin 2 katı kadar uzatılabilecek. Ancak pilotların mesleki olarak almak zorunda oldukları harbe hazırlığın devamı niteliğinde olan simülatör eğitim süreleri kapsam dışında tutulacak.

Teklif yürürlüğe girmeden önce yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilen personel hakkında yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen süreler, yükümlülük süresinin uzatılmasında dikkate alınmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği sözleşme bitim tarihinden önce feshedilebilecek.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye kullanan ya da kullandıran sözleşmeli erbaş ve erlerin de TSK ile ilişikleri, sözleşme sürelerinden kesilecek.

AdminAdmin