Sivas
Giriş Tarihi : 20-05-2022 18:01

Sivas’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın kararları niye uygulanmıyor?

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazetesinin 29 Şubat 2020 tarihli sayısında yayımlandı.

Sivas’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın kararları niye uygulanmıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Yönetmelik gereğince “Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz." denildi.

Bilindiği üzere, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde başta olmak üzere, Sivas’ta faaliyet gösteren, Özel İdare ve birçok kamu kurum ve kuruluşunda kadrosu bulunan birçok çalışanın görevlendirme ile farklı kurumlarda farklı kadrolarında, görevlerde istihdam edildikleri biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Yönetmelik kapsamında olan geçici görevlendirmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde sonlandırılır.

Başta bilinen Sivas Belediyesinde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Emrah Davut Irmak’ın Valilik Özel Kalem ve Basın Yayın Biriminde bulunan Sivas İl Özel idare personelinin Valilikte görevlendirilmeye devam edildikleri ve 2 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Yönetmeliğin uygulanmadığı kadrolarının bulunduğu kuruma geri dönmedikleri biliniyor. 

Gazetemiz ve platformumuz bu yönetmelik kapsamında önümüzdeki günlerde Sivas’ta gereğinin yapılması noktasında, başta Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurum kuruluşlar ile iletişime geçerek varsa yönetmeliği aykırı davranışlar ve özel imtiyazlar kullananları, kullandırtanlar hakkında hukuki, cezai müessesesinin başlatılmasını sağlamaktır. 

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın imzası ile yayımlanan o Yönetmelik:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200229-9.pdf

AdminAdmin