Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ KAMUOYUNU YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRÝYOR… HASTANE COVÝD 19 PENÇESÝNDE!

CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ KAMUOYUNU YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRÝYOR… HASTANE COVÝD 19 PENÇESÝNDE!

  Bu haber 30 Haziran 2020, SALI 19:08:37 eklenmitir.
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ KAMUOYUNU YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRÝYOR… HASTANE COVÝD 19 PENÇESÝNDE! Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Ortopedi servisinde görev bir asistan doktor ve 3 ameliyathane teknikerinin Covid 19 testlerinin pozitif çýktýðý ve Pandemi Hastanesi olan Numune hastanesinde tedavi altýna alýndýklarý öðrenilmiþti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Covid 19 testi pozitif çýkan saðlýk teknikerlerden birinin geçtiðimiz hafta Gaziantep’ten izinden döndüðü biliniyor.

Covid 19 ile mücadele sürecinde Türkiye’de çalýþmalar oldukça baþarý ile yürütülürken ilimiz Sivas’ta Ýl Pandemi Kurulu’nun, Sivas Halk Saðlýðý Hizmetleri Baþkanlýðýnýn gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalar ve alýnan kararlar sayesinde Sivas’ta korkulacak bir durum oluþmamýþken, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Covid 19 politikasý nasýl uygulanýyor þuan merak ediliyor.

Hastanenin doðrudan Rektör Alim Yýldýz’a baðlanmýþ olduðu bilinirken, burada alýnan tüm kararlarda da Rektör Alim Yýldýz’ýn etkili olduðu ifade ediliyor.

4 tane bilinen pozitif vaka olmasýna raðmen Cumhuriyet Üniversitesi hastanesi ameliyathanesinin ve ilgili birimlerin þuana kadar karantinaya alýnmamýþ olmasýnýn ve rutin sürecin nasýl devam ettiði ise ayrýca merak ediliyor.

Konunun uzmanlarýndan edinilen bilgilere göre, þuan ilgili servislerin ve birimlerin acilen dezenfekte edilmesi, 4 pozitif hasta ile ilgili filyasyon çalýþmasý yapýlmasý ve servislerde, birimlerde bu kiþiler ile temasta bulunan hastalar dahil herkese Covid 19 testi uygulanmasý bekleniyor.

Geçtiðimiz haftadan bu yana herhangi bir karar almayan Rektörlük ve Hastane yönetiminin oluþabilecek her türlü sorunda sorumlu olduðunu da unutmamalarý gerekiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ortopedi Servisinde kýdemli asistan doktor olarak görev yapan ve Covid 19 hastalýðýna yakalanan tedavi altýna bu kiþinin hastalýða yakalanan ilk kiþi olduðu bilgisine ulaþýldý. Üniversite hastanesi ameliyathanesinin ve ilgili birimlerin þuana kadar karantinaya alýnmamasý ve hala ameliyat almaya devam ettikleri yönünde bilgilerin ulaþmasýna anlam verilemiyor.

Görülüyor ki, Üniversite hastanesi yönetiminin anýnda kriz masasý bile oluþturamaz halde!. 

Basiretsiz yöneticilerin, krize anýnda müdahale etmemeleri normal karþýlanýrken, hastane çalýþanlarýnýn birer birer hastalýða yakalanmalarý, bir anlamda dökülmeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve hastanesinin ne kadar liyakatsiz, basiretsiz yöneticiler tarafýndan yönetildiðinin göstergesidir yorumlarý yapýlmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü ve Hastane Yöneticilerinin þuandan itibaren acilen bir karar almamalarý durumunda ise Ýl Pandemi Kurulu’nun da bu konuda gerekli çalýþma ve araþtýrmayý yapmak için toplanmasý bekleniyor.

Ýlk haberimiz sonrasý Kamuoyu Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Covid 19'a yakalanan 1 doktor 3 saðlýk çalýþaný ile temasta olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalýþanlarý Saðlýk Müdürlüðü kaynaklarýna göre bakanlýk rehberi doðrultusunda semptom takibine alýndý.

Semptom (belirti) takibine alýnan üniversite çalýþanlarý 1 hafta izinli sayýldý. Konuyla ilgili henüz rektörlük tarafýndan bir RESMÝ açýklama yapýlmazken, Covid 19 yakalan üniversite çalýþaný sayýsýný soran gazetecilere bile Üniversite yönetimi tarafýndan 1 olduðu söylenerek, Kamu görevi yapan gazetecileri yanlýþ bilgilendiriliyor. Üniversite personeli bu durumdan büyük tedirginlik yaþamaya devam ederken, üniversite hastanesi çalýþanlarý RESMÝ BÝR AÇIKLAMA bile yapýlamadýðýndan gizlenen olumsuz bir durumun varlýðýndan þüphe duymaya devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bizlerin ve birçok arkadaþýmýzýn, dostlarýmýzýn kendileri,  aile fertlerinin çalýþtýðý bilinirken, bu belirsiz, korku ve endiþeye sevk eden durum nedeniyle hastaneye bile yakýnlarýný göndermek istemeyen 10’larca kiþinin varlýðý bilinmektedir.

Konu hakkýnda yerel sonuç alamayan üniversite personeli Cimer aracýlýyla Saðlýk bakanlýðýna bildirirken, rektörlük atanma, seçim süresine girilen bu günlerde anlaþýlýyor ki, yaþanan olumsuzluklar ile gündeme gelmek isteyen ve Resmi açýklama bile yapamayan Rektör Prof.Dr. Alim Yýldz yönetiminin yapamadýðý açýklamanýn Vali Salih Ayhan tarafýndan yapýlmasý ve kamuoyunun bilgilendirilmesi isteniyor.

Üniversite yönetiminin gazetecileri, kamuoyunu yanlýþ yönlendirmesi nedeniyle açýklýyoruz ve devletten gereðini bekliyoruz. .

Ýþte testleri pozitif çýktý bilinen ilk üniversite çalýþanlarý: A. U., M. K., Y. K. ve Dr. M. Y.’dýrETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.