Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
SÝVAS’TA REKTÖRLÜK HEYECANI BAÞLADI…

SÝVAS’TA REKTÖRLÜK HEYECANI BAÞLADI…

  Bu haber 25 Haziran 2020, Persembe 04:04:41 eklenmitir.
SÝVAS’TA REKTÖRLÜK HEYECANI BAÞLADI… Yüksek Öðretim Kurulu, aralarýnda Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin de yer aldýðý 17 üniversite için rektör adaylýðý baþvurularýný almaya baþladý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüðü için müracaat edecek rektör adaylarý da hem resmi müracaatlarýný yapmak hem de kendilerini etkili bir þekilde etkili kiþi, kurul ve Cumhurbaþkanlýðýna refere edecek çalýþmalarý da etkin olarak 1 aydýr yürütüyorlar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektör adaylarý içinde halihazýrda rektör olan ve geçtiðimiz günlerde bir Tv programýnda tekrar aday olacaðýný resmen açýklayan Prof.Dr. Alim Yýldýz’ýn tekrar atanma þansýnýn olmadýðý, istenmediði kamuoyunda yüksek sesle dile getiriliyor.

Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan dün itibarý ile yaptýðý rektör atamalarý ayrýntýlý olarak mercek altýna alýndýðýnda Sivas Cumhuriyet Üniversitesine rektör olarak atanacak olan hocanýn nasýl bir profile sahip olacaðý az çok kendini göstermekte olduðu yorumlarý yapýlýyor.

Sivas ve Ülke genelinde yaþayan Sivaslýlarýn, üniversite akademik ve idari personelin sosyal medya paylaþýmlarý, anket sonuçlarý ve þehirdeki birçok STK’lar, Oda’lar, esnaf ve sanayi içerisinde, bürokratlar ve farklý birçok mecrada mevcut rektörün tekrar atanmasý Sivas’ý 4 yýl daha geriye götüreceðini konuþuyor. 

Rektörlük için çaba sarf eden öðretim üyelerinin kendilerini siyasi iktidar tarafýndan,  Cumhurbaþkanlýðýna kendilerini refere edecek çalýþmalarý da etkin olarak gösteremediði çaba sarf etmedikleri tam anlamýyla konuya eðilmedikleri, hâlihazýrdaki rektörden çekindiklerini, zayýf kaldýklarý artýk Sivas seçeneðine daha çok yoðunlaþmalarý gerektiðine vurgu yapýlýyor.

Dýþarýdan birçok Rektör adayýn müracaat edeceði de bilinirken, dýþarýdan gelen bir rektörün baþarýlý olup olamayacaðýna þüpheyle bakýlýrken, hâlihazýrdaki rektör gibi iyi bir ekip kuramayacaðý, yönetici olamayacaðýný ön gören kamuoyu, üniversite personeli þehirde ciddi bir endiþeye sahip.

Rektörlük makamýna, üniversite öðretim üyeleri, tüm üniversite çalýþanlarý yanýnda halkla da sosyal hayatta önemli bir uyum ve iletiþim yakalamýþ bir ismin olmasý hem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin geliþimi, hem de þehrin kalkýnmasý açýsýndan gerekli görülüyor.

Bu noktada Üniversite içinden de Sivas kulislerinde de öne çýkan ve halk tarafýndan da oldukça sevilen, benimsenen bir ismin rektör olarak atanmasý ihtimalinin büyük olduðunu ifade eden akademik ve idari personel, bu ismin Sivas için bir þans olacaðýný belirtiyorlar.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.