Sivas
Giriş Tarihi : 29-05-2020 15:37

Sivas Valiliği esnek çalışmayı sonlandırdı

Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından yayımlanan Genelge ile Sivas'ta esnek çalışmanın sonlandırıldığı duyuruldu

Sivas Valiliği esnek çalışmayı sonlandırdı

Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından yayımlanan Genelge ile Sivas'ta esnek çalışmanın sonlandırıldığı duyuruldu.

Sivas'ta kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye dönüş yapacak

İŞTE YAYIMLANAN GENELGE

 

 

 

Sayı : 72371119-900-E.7292

Konu : Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :

a) Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.03.2020 tarihli ve 2020/4 Sayılı Genelgesi.

b) 23.03.2020 tarihli ve 4253 sayılı yazımız.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği, buna dair usul ve esasların taşra teşkilatlarında (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) Vali tarafından belirleneceği, bu belirleme yetkisinin devredilebileceği, bu kapsamda esnek veya dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayıldıkları, yeni bir karar verilinceye kadar da idari izinli sayılmaya devam edecekleri Cumhurbaşkanlığımızın ilgi (a) genelgesinden anlaşılmış ve ilgi (b) yazımız ile kurumlara bildirilmiştir.

Ancak İlimizdeki vaka artışı ve salgının etkilerinde görülen azalma ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler nedeniyle koronavirüs (Covid-19) kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler 01.06.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, tüm kamu personeli normal mesai düzenine dönüş yapacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Salih AYHAN

Vali

AdminAdmin