Gündem
Giriş Tarihi : 23-06-2018 23:44

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

Zorunlu trafik sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 25 liradan az olamayacak.

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Hazine Müsteşarlığı'nın yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 25 liradan az olamayacak. Bu primin 20 lirası acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilecek.

Öte yandan, Müsteşarlığın, sigorta bilgi ve gözetim merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği de Resmi Gazetede'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle sigorta bilgi ve gözetim merkezinin yönetim komitesinin yapısında değişiklik yapıldı.

Buna göre, Yönetim Komitesi beş üyeden oluşacak.

Bu üyeler, birliğe üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi tarafından seçilecek birer üye, müsteşarlıkça belirlenecek iki üye ve merkez müdüründen oluşacak.

AdminAdmin