Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Davutoğlu AKP ve MHP se
"Sizlerin nezdindeki meşruiyeti nedir bu iktidarın?"
Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a k
Nergis DEMİRKAYA açıkladı;
"Genel yaklaşım bayramdan sonra pandemi gündeminin kalkması"
Sağlık Bakanlığı'nda tabl
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına
DÜK-HUN (4)

DÜK-HUN (4)

  Bu yaz 31 Agustos 2010, SALI 23:27:13 eklenmitir.
Yazar : MASALCI - CEGUESE -


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Devrin geçmiþ zamanlarýndan birinde yaþanmýþ bazý gerçek-komik-dramatik olaylarýn kahramaný Dük-Hun’ýn hikâyesidir bu…
Bir varmýþ, bir yokmuþ!..

Dük-Hun, saraya kendi tanýdýklarýný, eþ-dost-akraba konumundakileri sokma gayreti içindeymiþ. Özellikle sarayýn bünyesindeki muhafýz bölüðü okuluna alýnmalarý için hak etmeyen kardeþlerini rüþvetle aldýrma, onlarý saraya sokmaya çalýþýrmýþ… Hak eden birçok kiþinin hakkýný gasp ederek onlarýn mevkilerine engel olurmuþ…

Yine günlerden bir gün kral devrilmiþ… Kralýn yerine gelen kiþi, Dük-Hun’un eskiden beri tanýdýðý entrikacý, düzenbazýn biriymiþ… Tahta oturur oturmaz, bütün bürokratlarý deðiþtirmiþ, Dük-Hun’a da, idare etmesi için Dek-Han’lýk vermiþ… Yýllardýr hayalini kurduðu Dek-Han’lýk koltuðuna nihayet kavuþan Dük-Hun, yerini pekiþtirmek ve rahat bir yaþam sürmek için, geçmiþten bu yana kendi yandaþlarýný, yalakalarýný makamlara atamýþ… Hak eden etmeyen herkesi sebeplendirmiþ, sevindirmiþ…
Dük-Hun, Dek-Han’lýk rütbesine yükselmiþ yükselmesine de bir huyundan bir türlü kurtulamamýþ… Kendi mantýðý içinde olmayan tüm mevkilere karþý çýkmýþ. Diþini týrnaðýna takarak elde ettikleri mevkilere sahip olanlarýn ayaðýný kaydýrmaya pek heves etmiþ… Yeni Dek-Han, eskiden Dük-Hun olduðu vakitlerde özel iþleri olduðunda pek de karargâha uðramazmýþ… Hatta öyle bir günde, kendi gece nöbetinde karargâhta olmasý gerekirken o, iþleriyle meþgul olmuþ… Bunu, arkadaþlarý, dostça uyardýklarýnda “boþ ver, bir kereden bir þey olmaz…” mantýðý içinde davranmýþ… Eski Dük-Hun, bugün Dek-Han olduðunda, bu davranýþlarýný hemen unutuvermiþ birden, görevine sadýk, görevini aksatmayan, idealist bir komutan oluvermiþ…
Yeni makamýn vermiþ olduðu hýrs ve heyecanla, kendi altýnda bulunan makamdakilere birer gözcü taktýrmýþ peþlerine… Alt makamdakiler, nereye gitse haberdar olmak istemiþ… Gözcüler de öyle sýradan gözcü deðilmiþ hem… Güvercinli gözcülermiþ bunlar… Her olayý anýnda güvercinler aracýlýðýyla haberdar ediveriyorlarmýþ yeni Dek-Han’a… Bir sistematik düzen kurmuþ Dek-Han… Kendi isteðinin dýþýnda hareket eden, kendinden izin alýnmadan yapýlan her hareket “kýnanýr”mýþ… Bu ise büyük bir ceza imiþ onun döneminde… “Kýnanmak” neredeyse idam edilmekle eþdeðermiþ… “Kýnan”lar iþlerinden el çektirilip sürgüne gönderilirmiþ… “Ya benimle hep, ya bensiz hiç” dermiþ… Bu haz, vazgeçilmez bir duygu ve ulaþýlamaz bir güç verirmiþ Dek-Han’a… Bu güç ve hazla görevini yapmaya baþlamýþ Dek-Han…Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier MASALCI - CEGUESE - Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.