BURGER KÝNG' TE SOS KRÝZÝ

  Bu haber 30 Temmuz 2014, Carsamba 04:27:29 eklenmitir.
Dünyanýn en geniþ ikinci hamburger maðaza zinciri olan Burger King'in Türkiye'deki þubelerinde sos krizi yaþandýðý ifade edildi.

ÝSTANBUL HABER AJANSI'nýn haberine göre, dünyanýn en geniþ ikinci hamburger maðaza zinciri olan Burger King'in Türkiye'deki þubelerinde, yiyecek alan müþterilere, ketçap, hamburger ve acý sos gibi soslarý verme konusunda büyük bir kriz yaþandýðý kaydedildi. 

Yine bu çerçevede, Ýstanbul'daki bir Burger King maðazasýnda, hamburgere ketçap koymak isteyen bir müþteriye, 'Siz patates kýzartmasý almadýðýnýz için, ketçap hakkýnýz yok' deniliren, turistik bölge Bodrum'da ise, dört adet çiftli menü alan bir müþteri grubuna, fazladan bir mayonez talep etmeleri üzerine, 'O zaman o tepsideki ketçapýn birini verin ancak öyle alýrsnýz' denildiði öðrenildi.

Öte yandan, dünyanýn en geniþ ve büyük ikinci fast-fod ve hamburger maðaza zinciri olan Burger King ile ilgili olarak, Tüketici Haklarý Platformu'na da benzer konularda yüzü aþkýn þikayet geldiði, ancak Burger King Türkye'nin tüm bu þikayetledrle ilgli hiçir somut adým atmadýðý da vurgulandý.

BADE BADEMLÝOÐLU/ÝSTANBUL HABER AJANSI