SÝVAS'TA MÜFTÜLÜK, CEMEVÝNDE ÝFTAR VERDÝ

  Bu haber 25 Temmuz 2013, Persembe 18:03:13 eklenmitir.
Sivas'ýn Ulaþ Ýlçesi'nde kaymakamlýk ve müftülük tarafýndan cemevinde iftar yemeði verildi.

Sivas'ýn Ulaþ Ýlçesi'nde kaymakamlýk ve müftülük tarafýndan cemevinde iftar yemeði verildi. Alevi ve sünni kardeþliðini pekiþtirmek amacýyla düzenlenen iftara katýlým oldukça yoðun oldu.

 

Ulaþ Kaymakamlýðý ve Ýlçe Müftülüðü iþbirliðinde düzenlenen iftar programý, Rýza Ünal Kültür ve Cem Evi'nde düzenlendi. Yemeðe, Ulaþ Kaymakamý Ali Altýnkaynak, MHP'li Ulaþ Belediye Baþkaný Ýsmail Koçak, Ýlçe Müftüsü Hayrettin Tanrýverdi, Sivas Cem Vakfý Baþkaný Ali Akyýldýz, ilçe protokolü ve yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Ezan okunmasýyla birlikte davetliler oruçlarýný açtý. Birlik beraberlik mesajlarýnýn verildiði iftar yemeðinde konuþan Ýlçe Kaymakamý Ali Altýnkaynak yemeðe katýlanlara teþekkür ederek, "Ulaþ'ta uzun zamandýr devam eden bu birlikteliði, güzelliði bir Ramazan vesilesiyle daha sizlerle paylaþmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Ýnþallah bundan sonrada devam eder bu iftarlar. Belki biz burada olmayýz ama buradaki halkýmýzýn kardeþliði, dostluðu, birlikteliði, Ramazanýn birleþtiriciliðiyle birlikte bu þekilde bir iftar programýnda paylaþmasý çok güzel. Ben bu yemekte emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi.