ÞAHÝN SUCUKLARI LEZZETÝN ÞAHÝN BAKIÞI

  Bu haber 18 Temmuz 2013, Persembe 07:54:27 eklenmitir.
........

Sucuðun,Pastýrmanýn,Ýþlenmiþ Etin Baþkenti Kayseri’den Dünya’ya Þahin bakýþlarla aþýlan lezzet kapýsý…

 

Þahin Sucuklarý…

 

Þahin Pastýrmalarý…

 

Þahin Ýþlenmiþ Et Ürünleri…

 

 

Bu Ramazanda Sofralarý Süslemeye devam ediyor…