NÝÞANTAÞI ' NA BOYDAN BOYA KIRMIZI HALI SERÝLECEK

  Bu haber 31 Mart 2013, Pazar 17:04:55 eklenmitir.
........

Türk ve dünya turizmi  ve basýn-yayýn dünyasý literatürüne; ‘Turizmagazinizm’ kavramný sokan Gazeteci-Yazar Sedat Karagöz’ün Genel Yayýn Yönetmenliði’ni yaptýðý WMAGAZÝNEWORLD’un, özel ‘ANTRAX’ sayýsýnýn ardýndan, ilk sayýsýnýn da baskýya veridilði, Nisan ayýnda her iki sayýnýn da bri arada bulunduðu özel sayý ile gündeme bomba gibi düþeceði vurgulandý.

Edinilen bilgilere göre, 5-17 Nisan 2013 tarihleri arasýna denk gelen bir günde, Niþantaþý Abdi Ýperçi Caddesi’ne boydan boya kýrmýzý halý serilerek düzenlenecek özel geceyle yayýn hayatýna baþlayacak olan WMAÐAZINEWORLD için, Bruce Wills ve Jenýffer Lopez’in Ýstanbul’a geleceði kaydedildi.

 

WMAGAZINEWORLD’un yayýn hayatna resmen baþlamasý ile ilgili olarak BALKAN HABER AJANSI’na özel açýklamalarda bulunan Sedat Karagöz, ‘Ýddiamýz halen geçerli, Türkiye’ye magazini öðreteceðiz. Magazin muhabirliðinin aslýnda þerefsizlik olmadýðýný, magazin muhabirliðinin þerefsizlerin eline düþmesinden dn kaynaklý bir yanlýþ algý bulunduðunu ortaya koyacaðýz.

 

Evet, magazincilik; mankenin donunu, sütyenini çekmek deðildir. Magazin renkliliði resmetmektir. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Antalya, Alanya, Belek, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Çeþme’de toplam üç yüz altmýþ beþ(365) muhabirimiz var, magazin muhabirlerine; adam olmayý ve magazini öðreteceðiz þeklinde konuþtu.