ARA ARA BELKÝ DE BULURSUN

  Bu haber 16 Mart 2013, Cumartesi 17:48:09 eklenmitir.
........

“Porn MD” isimli arama motoru tarafýndan gerçekleþtirilen çok kapsamlý bir araþtýrmaya göre, dünya milletlerinin internette cinsel içerikli video ararken kullandýklarý kelimelerin haritasýný çýkarttý.


Araþtýrma, Avrupalýlarýn bu içerikteki videolarý ararken kendi milletlerinden yana tercih yaptýklarýný, Suriyelilerin ise arama yaparken en çok kullandýðý kelimenin ‘’teyze’’ olduðunu gösterdi.
Ýran’da en çok aranan kelime grubu ise ‘’iþadamý, otel ve eþcinsel”.
ABD’lilerin arama tercihleri eyaletten eyalete büyük fark gösterirken ülke genelinde en çok arama çekici, olgun anne anlamýnda kullanýlan ‘’MILF’’ kelimesi için yapýlmýþ.
Araþtýrmada Türkiye de yer alýyor. Porn MD’nin ulaþtýðý sonuçlara göre Türkiye’de arama yapanlarýn en çok kullandýklarý kelimelerin baþýnda ‘’Türk’’ gelirken; onu ‘’anne, eþcinsel doktor, amatör ve tecavüz’’ kelimeleri takip ediyor. Çinliler en çok ‘’Japon’’ kelimesini, Ýsrailliler ise kendilerine has nedenlerle ‘’prostat’ kelimesini aratýyor. Romanya’da ise en çok aranan kelimeler 'anne-oðul' yani ensest...