BUGÜN KARNE GÜNÜ

  Bu haber 24 Ocak 2013, Persembe 18:33:26 eklenmitir.
Okul öncesi, ilk ve orta derecede yaklaþýk 16 milyon öðrenci bugün karne heyecaný yaþayacak.

Okula yeni baþlayan yaklaþýk 2 milyon birinci sýnýf öðrencisi ilk defa karneyle tanýþacak.

 

17 Eylül 2012'de baþlayan 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsý bugün sona erecek. Örgün eðitimdeki 831 bin 148 öðretmen ve 15 milyon 854 bin 277 öðrenci, iki haftalýk yarýyýl tatilinin ardýndan 11 Þubat'ta ders baþý yapacak.

 

Eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý 14 Haziran 2013'te sona erecek.

 

2013-2014 eðitim öðretim yýlý ise 16 Eylül Pazartesi günü baþlayacak.