GÝRÝT ÝSKELESÝ

  Bu haber 18 Ekim 2012, Persembe 07:19:56 eklenmitir.
Kýþ aylarýnýn yavaþ yavaþ kendisini hissettirmesiyle, özellikle Ýstanbul’daki kýþlýk mekanlarýn sayýsý da her geçen gün artýyor.

Kýþ aylarýnýn yavaþ yavaþ kendisini hissettirmesiyle, özellikle Ýstanbul’daki kýþlýk mekanlarýn sayýsý da her geçen gün artýyor.

Girit Ýskelesi adlý ‘Girit Mutfaðý’ konseptindeki yeni restaurant da, Ege Mutfaðý tutkunlarýný aðýrlamak için gün sayýyor. Alýnan bilgilere göre, Sevim ve Servet Sarrafoðullarý adlý iki Egeli genç giriþimci kardeþler tarafýndan yöneticelecek olan Girit Ýskelesi adlý restaurantýn, 5 Kasým 2012 Pazartesi akþamý açýlýþý yapýlacak. Arnavutköy’deki Girit Ýskelesi’nde, özellikle; þevketi bostan, kabak çiçeði dolmasý, tahinli yaprak sarma, cibez; enginarlý pilav ve etli ebegümeci ile, biberli radika ve peynirli Girit kabaðý gibi Girit yemekleri ön plana çýkýyor; bunlarla birlikte ‘Deniz Taraðý’, ‘Kalamar Salatasý’ gibi yiyecekler de, meraklýlarýnýn vazgeçilmezlerinden olacaða benziyor.

Girit Ýskelesi’nin içi de çok özel bir biçimde dizayn edildi. Müþteriler, kendilerini bir sandalda gibi hissedecek ve servis, iskeleden yapýlýyor izlenimi doðurulacak.