BU GURUR TÜM ÇANKIRILILARIN

  Bu haber 16 Ekim 2012, SALI 01:54:16 eklenmitir.
........

BEYKOZ ÇANKIRILILAR DERNEÐÝ YENÝ BÝNASININ AÇILIÞINI YAPTI

Beykoz Çankýrý Eðitim Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yeni Binasýnýn AçýlýþýnýYaptý.

15 Ekim 2012 Pazartesi 11:15
BEYKOZ ÇANKIRILILAR DERNEÐÝ YENÝ BÝNASININ AÇILIÞINI YAPTI

 

Beykoz'da Çankýrý eðitim Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin Beykoz çayýrýnýn karþýsýnda bulunan yerinin açýlýþý çankýrýlýlar ve beykozlularýn yogun katýlýmý ile gerçekleþti.

Sunuculugunu Kral FM’de dj’lik yapan Afrikalý Ali (Ali Þentürk) yaptýðý Açýlýþta Bir konuþma yapan Dernek baþkaný Bilal KARABACAK Derneðimize emiði geçen herkeze Özellikle þimdi aramýzda olmayan Eski Beykoz Kaymakamýmýz Aydýn ERGÜN'e Teþekkür ediyoruz dedi.

Açýlýþa Ýstanbul CHP Milletvekili Kadir Gökmen ÖÐÜT, Beykoz Kaymakamý Süleyman ERDOÐAN, Dilovasý Kaymakamý Hasan GÖÇ, Beykoz Belediye Baþakaný Yücel ÇELÝKBÝLEK, Çankýrý Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý Baþkaný Eþref HARMANDAR, (ÇANFED) Ýstanbul Çankýrý Dernekleri Federasyonu Baþkaný Vahap YARTAÞ, Beykoz CHP Ýl Baþakaný Hýzýr YILMAZ,  Beykoz AK Parti ilçe Baþkaný Adem SEFER ve yönetim kurulu, AK Parti Gençlik Kollarý BaþkanýFatih SAÐLAM,  Beykoz AK Parti ve CHP Meclis üyeleri, iþ Adamlarýmýz, Transbosphor Denizcilik Sahibi Mustafa CAN, Doða Kolejler Genel Müdürü Uður GAZANKEL, Coþkun ERYILMAZ, Vahit PAKSOY, Mustafa EKMEKCÝ'nin katýlýmý ile gerçekleþti.Çankýrý AK Parti  Milletvekilleri, Mehmet Ali Þahin, ÝBB Belediye Baþkaný Kadir TOPBAÞ ve AK Parti  il Baþkaný Aziz BABUÞCU  tebrik Telgrafý gönderdiler.


HABER:ÖZGÜL HARMAN/BALKAN HABER AJANSI