SUDE PEHLEVÝ'DEN YÝNE SOSYOLOJÝK ÝÇERÝK ÇÖZÜMLEMESÝ DOLU BÝR YAZI HARÝKASI

  Bu haber 11 ARALIK 2010, Cumartesi 00:11:09 eklenmitir.
Sude Pehlevi, biz 'Yazar' diye geçinen tüm kalemþörleri bir anda sollayacak ve en çok okunanlar listesinde ilk üç sýrayý asla bize býrakmayacak...

 


Ýddia ediyoruz...

Sude Pehlevi, biz 'Yazar' diye geçinen tüm kalemþörleri bir anda sollayacak ve en çok okunanlar listesinde ilk üç sýrayý asla bize býrakmayacak...

Ve biliyoruz ki, aslýnda O'nun bu yazýlarýný burada yayýnlamakla hata yapýyoruz!

Zira, biliyoruz ki; çok kýsa zamanda çok daha büyük gazeteler ve mecmualar; kendisine teklif götürecek ve bizlerden alacak O'nu...

Bizler, O'nun bu sosyolojik içerik çözümlemesi ile ilmek ilmek dokunmuþ yazýlarýný burada okumaktan mahrum aklmaktan korkuyoruz cidden...

Uzun lafýn kýsasý; Sude Pehlevi'den; yine son derece önem arzeden, cesur çýkarýmlar ve yorumlarla dolu bir yazý...

'Kadýn'ý anlatmýþ, kadýnýn konumunu, hangi kadýnýn nerelerde olduðunu haykýrmýþ ve hangisinin de nerelerde, neden olamadýðýný...

Dilerseniz, bu muhteþem yazýyý birilkte okuyalým:

http://egemengazetesi.com/kose-yazisi/134/k-a-d-i-n.html