TURKCELL GLOBAL EN ÝYÝ SEÇÝLDÝ

  Bu haber 06 KASIM 2011, Pazar 15:13:30 eklenmitir.
Turkcell Global Bilgi, çaðrý merkezi sektörünün dünya çapýndaki en prestijli organizasyonlarýndan ''ContactCenterWorld.com''un düzenlediði ''2011 Top Ranking Performers'' ödüllerinde ''Dünyanýn En Ýyi Çaðrý Merkezi'' seçildi.

Turkcell Global Bilgi, çaðrý merkezi sektörünün dünya çapýndaki en prestijli organizasyonlarýndan ''ContactCenterWorld.com''un düzenlediði ''2011 Top Ranking Performers'' ödüllerinde ''Dünyanýn En Ýyi Çaðrý Merkezi'' seçildi.

Turkcell Global Bilgi'den yapýlan açýklamaya göre, Asya Pasifik, EMEA ve Amerika kýtasý birincilerinin dünyanýn en iyisi olmak için yarýþtýðý organizasyonun ödül töreni, 4 Kasým 2011 Cuma günü ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlendi.

Turkcell Global Bilgi, çaðrý merkezi sektörünün dünya çapýndaki en büyük organizasyonu ''ContactCenterWorld.com''un ''2011 Top Ranking Performers'' ödül töreninden 2 büyük ödülle döndü. ''Dünyanýn En Ýyi Çaðrý Merkezi'' seçilen Turkcell Global Bilgi, ''En Ýyi Performans Geliþimi Programý'' kategorisinde de dünya birincisi oldu.

Turkcell Global Bilgi ''Dünyanýn En Ýyi Çaðrý Merkezi'' ödülünü; müþteriye sunulan hizmet ve servisler, müþteri iliþkileri yönetimi, çalýþan memnuniyeti ve kapasitesine iliþkin kriterlerde kaydettiði baþarýlý çalýþmalarý ile alýrken, ''En Ýyi Performans Geliþimi Programý'' kategorisindeki birincilik ödülünü Turkcell Superonline operasyonlarý için hayata geçirilen ''Superonlar? projesi ile kazandý.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Bahadýr Pekkan konu ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede, ''12 yýl önce yüzde yüz Turkcell sermayesiyle kurulan þirketimiz, yüzde 45 pazar payý ile Türkiye'nin en büyük 500 firmasý arasýnda yer alýyor. Bugün itibariyle, Türkiye'de 10, yurt dýþýnda ise 4 çaðrý merkezi olmak üzere toplam 14 ayrý bölgede 7 bin 500 masa kapasitesiyle hizmet veren bir büyüklüðe ulaþtýk. Þirketimiz dünyada son derece saygýn bu ödülleri kazanarak bir kez daha küresel bir oyuncu olduðunu kanýtladý. Baþarýlarýmýzla aldýðýmýz ödüllerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz'' görüþlerini dile getirdi.dedi.