FACEBOOK'TAN HAKARETE ÝKÝ SENE CEZA

  Bu haber 18 Ekim 2011, SALI 20:47:41 eklenmitir.
Sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile baþbakan yardýmcýlarý, bazý bakan ve milletvekillerine "hakarette bulunan" kiþinin 2 yýla kadar hapsi istendi.

Sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile baþbakan yardýmcýlarý, bazý bakan ve milletvekillerine "hakarette bulunan" kiþinin 2 yýla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Savcýsý Adem Can tarafýndan hazýrlanan iddianamede, Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezi'ne (BÝMER) elektronik posta ile gelen ihbarda, “Facebook” adlý internet sitesinde Baþbakan ve bakanlara yönelik hakaretlerin bulunduðu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yapýlan soruþturmada, hakaretlerin bulunduðu sayfaya eriþimi saðlanan “IP” adresinin tespit edildiði, ardýndan, þüpheli H.Y'nin ikametinde yapýlan aramada bilgisayar kütüklerinin ele geçirildiði, kütüklerde yapýlan incelemede suçun H.Y'nin kullandýðý bilgisayar aracýlýðýyla iþlendiðinin belirlendiðine yer verildi.

H.Y., savunmasýnda, “arkadaþlarýnýn kendisini tahrik etmesinden dolayý, Baþbakan Erdoðan'a ve bakanlara yönelik hakaret içerikli yazýlar yazdýðýný, sohbet ederken aralarýnda kalacaðýný düþünerek kaba ifadeler kullanmýþ olabileceðini, herhangi bir art niyetinin olmadýðýný, piþman olduðunu ifade etti.

Ýddianamede, H.Y'nin “Sesli, yazýlý veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlamasýyla 2 yýla kadar hapsi istendi. Dava, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek.