YÝÐÝDOLARA KASIMPAÞA MAÇINDA ÇÝFTE BAYRAM YAÞATMAK ÝSTÝYORUZ...

  Bu haber 13 KASIM 2010, Cumartesi 02:10:17 eklenmitir.
Hafta sonu deplasmanda Kasýmpaþa ile karþýlaþacak sivasspor, Dorukkayada ki kampta sabah saat 10.00da taktik idmaný çalýþtý.

Hafta sonu deplasmanda Kasýmpaþa ile karþýlaþacak sivasspor, Dorukkaya’da ki kampta sabah saat 10.00’da taktik idmaný çalýþtý. Çalýþmaya sakatlýklarý devam eden Hayrettin, Murat Sözgelmez, Ramoviç ve cezalý Ceyhun’un haricinde tüm futbolcular katýldý.

 
Çalýþmalar esnasýnda futbolcularýn morallerinin iyi olmasý dikkatten kaçmazken bu çalýþma ortamýný hazýrlayan baþkana ve yönetime de  futbolcular teþekkür ettiler.

 

Çarþamba günkü Anadolu Üsküdar hazýrlýk maçýný izleyen baþkan Mecnun Otyakmaz, kamptan ayrýlarak Ýstanbul’a gitti. Sivasspor kafilesi de bugün kamptan ayrýlarak Ýstanbul’a geçecek. Ayrýca Rýza Hoca Perþembe günü futbolcularýn tamamýný Ankara’ya götürerek onlara 3 saat izin verdi.

 

Televizyonumuza açýklamalarda bulunan Sivasspor asbaþkaný Faruk Taþseten, Ýstanbul’a geçecek olan futbolcularla Mecnun baþkanýn bir görüþme yapacaðý, Ýstanbul’daki ter idmanýnýn cumartesi günü saat 11.00’de yapýlacaðýný, Kasýmpaþa maçýnda hedeflerinin 3 puan olduðunu geçen haftaki maçý unuttuklarýný, yiðidolara çifte bayram yaþatmak istediklerini açýklarken son olarakta Ýstanbul’da ki yiðidolarý maça beklediklerini söyledi.