YENÝ BAÞKAN KARABEL

  Bu haber 15 Temmuz 2011, Cuma 11:39:40 eklenmitir.
Baþbakanlýðýn söz konusu kararý, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý.

Baþbakanlýðýn söz konusu kararý, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý.

TOKÝ Baþkanlýðý, daha önce bu görevi sürdüren ve þu anda Çevre ve Þehircilik Bakaný olan Erdoðan Bayraktar'ýn seçimlerde milletvekili adayý olmasýndan sonra boþalmýþtý.