KOBİLERE DÜNYADA REKABET AVANTAJI

  Bu haber 03 KASIM 2010, Carsamba 12:24:42 eklenmiştir.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), uluslararası standartlarla uyumlu KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı’nı (KOBİ TFRS) yayımladı. Bu karar, Türkiye’de KOBİ’lerin uluslararası standartlarda finansal raporlama yapmalarına önemli katkıda bulunacak. KOBİ TFRS’nin uygulanması sayesinde kurumlar kendi faaliyet ve performanslarını daha sağlıklı ölçerken, çok daha kolay dış kaynak bulabilecekler.

 

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), uluslararası standartlarla uyumlu KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı’nı (KOBİ TFRS) yayımladı. Bu karar, Türkiye’de KOBİ’lerin uluslararası standartlarda finansal raporlama yapmalarına önemli katkıda bulunacak. KOBİ TFRS’nin uygulanması sayesinde kurumlar kendi faaliyet ve performanslarını daha sağlıklı ölçerken, çok daha kolay dış kaynak bulabilecekler.
 Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’ler) finansal raporlamalarını uluslararası standartlarda yapabilmeleri için önemli bir adım atıldı.  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) KOBİ’ler için Türkiye  Finansal Raporlama Standardı’nı (KOBİ TFRS) yayımladı.
KOBİ TFRS’nin uygulanması sayesinde, Türkiye’nin KOBİ’leri uluslararası düzeyde kabul görmüş etkin bir raporlama sistemine geçmiş olacak. KOBİ TFRS’nin uygulanması sayesinde kurumlar kendi faaliyet ve performanslarını daha sağlıklı ölçerken, finansman ihtiyacı için dış kaynak temininde de önemli bir rekabet avantajı elde edecek.
1 Kasım 2010’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOBİ TFRS'nin hangi hesap döneminden itibaren geçileceği ve diğer detaylar yayımlanacak uygulama tebliğleri ile daha sonra belirlenecektir.
KOBİ'lerin sermaye piyasalarına açılmaları kolaylaşacak
Uluslararası kabul görmüş standartlarda finansal raporlama yapan KOBİ’ler, borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası şirket satınalma/birleşme veya yeni işbirliklerinde avantaj sağlayacak. KOBİ TFRS ile  geleceğin büyük firması olarak KOBİ’ler, ileride sermaye piyasalarına açılmalarını kolaylaştıracak ciddi bir ön hazırlık gerçekleştirmiş olacak.
IASB - KOBİ Muhasebe Standartları Çalışma Grubu Üyesi, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nezdindeki KOBİ TFRS Çalışma Komisyonu Başkanı Deloitte Türkiye Ortağı Saim Üstündağ, KOBİ TFRS’yi değerlendirdi:
“Küreselleşen ekonomik ilişkiler nedeniyle işletmelerin finansal raporlamada aynı dili konuşmaları gerekiyor. Nitekim son yıllarda IASB tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) tüm dünyada yaygın olarak kabul edilmesi bu ihtiyacın somut bir ifadesidir. Tam Set UFRS'yi daha çok halka arz edilmiş işletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlanmış ve çok geniş kapsamlı standartlar olarak tanımlayabiliriz. Oysa daha küçük işletmelerim bu kadar kapsamlı raporlama standartlarına ihtiyaçları yoktur. KOBİ'lerin raporlama ihtiyaçları kısa dönem nakit akışları, likidite ve ödeme kabiliyeti gibi konularla sınırlıdır. KOBİ TFRS, KOBİ'lere tam set UFRS’ye göre önemli ölçüde basitleştirilmiş bir raporlama olanağı sunuyor."
 
Halka arzı gerçekleşmemiş tüm şirketler KOBİ TFRS kapsamında
Türkiye'de çok farklı KOBİ tanımları bulunduğunu belirten Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"KOBİ TFRS Standart Seti kamusal sorumluluğu olmayan, kamuya karşı hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmeler için hazırlanmıştır. Diğer bir deyişle, herhangi bir tanımlama kriterine bağlı kalmaksızın halka arz edilmemiş ve finansal kurum niteliğinde olmayan tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler kapsam dahilindedir."
Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanın en büyük kuruluşu olan Deloitte, 140’tan fazla ülkede, yaklaşık 170 bin personeli ile faaliyet gösteriyor. Deloitte’un dünya çapında cirosu 26,6 milyar dolardır.
 
İleri teknoloji kullanan, değişik alanlardaki bilgi ve becerilerini bir araya getiren Deloitte, dünya çapındaki tüm müşterilerine aynı yüksek kaliteli hizmeti sunmayı ilke edinmiştir. Dünyanın en büyük şirketlerinin yarıdan fazlasına ve büyük ulusal teşebbüslere, kamu kurumlarına, ulusal devlere ve küresel çapta hızla büyüyen şirketlere hizmet veren Deloitte, birçok gelişmekte olan pazarda da liderliğini sürdürmektedir.
 
Türkiye’de çalışmalarına 1986 yılında başlayan Deloitte faaliyetlerini İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1.000’e yakın çalışanıyla sürdürüyor. Deloitte Türkiye’de denetim, vergi, yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman ve kurumsal risk alanlarında hizmet vermektedir.
 
 

 

 

 

 

 

 

BOĞAÇ YÜZGÜL/TÜRK HABERLER