KURTULMUÞ ÝLE SADECE NEZAKETEN BÝR GÖRÜÞME YAPTIK

  Bu haber 31 Ekim 2010, Pazar 23:23:00 eklenmitir.
MHP Ýstanbul Eski Milletvekli Nazif Okumuþ, Numan Kurtulmþ'un kurduðu yeni partide 'Kurucu' sýfatýyla yer alacaðý yönüdeki haberlere açýklýk getirerek, 'Numan Bey ile siyasi ortaklýðýmýz; memleket hasasiyetleri anlamýndaki ortak kaygýlardan ileri gitmeyecektir' þeklinde konuþtu. Kurtulmuþ ile, aldýðý bir davet üzerine bir araya geldiðni dile getiren Nazif Okumuþ, alýnan bir davete icabet etmenin, siyasi nezaketin en önemil unsurlarýndan biri olduðnu da kaydederek, 'Bir araya geldik, konuþtuk. Bana bir davet gelmiþti, siyaseten kendisi saygý duyduðum bir kiþilik olduðu için, gittim ve görüþtük. Türk Siyasi Hayatý ile ilgili ortak kaygýlarýmýzý paylaþtýk ve fikir telakkisinde bulunduk. Bunun dýþýnda bir kuruculuk ya da katýýmcýlýk söz konusu deðil. Sanýrým kendisi ile görüþmemizi duyan gazeteci dostlarým, bunu 'Katýlým' olarak algýlamak istemiþler. Kendini bilen bir siyasetçi, vatani hasasiyeter bertaraf olmadýðý sürece her siyasetçi ile görüþebiir. Bizimkisi de bu þekilde dostça bir konuþmaydý. Aksi bir durum söz konusu deðil' açýklamasýnda bulundu.

 

MHP Ýstanbul Eski Milletvekli Nazif Okumuþ, Numan Kurtulmþ'un kurduðu yeni partide 'Kurucu' sýfatýyla yer alacaðý yönüdeki haberlere açýklýk getirerek, 'Numan Bey ile siyasi ortaklýðýmýz; memleket hasasiyetleri anlamýndaki ortak kaygýlardan ileri gitmeyecektir' þeklinde konuþtu. Kurtulmuþ ile, aldýðý bir davet üzerine bir araya geldiðni dile getiren Nazif Okumuþ, alýnan bir davete icabet etmenin, siyasi nezaketin en önemil unsurlarýndan biri olduðnu da kaydederek, 'Bir araya geldik, konuþtuk. Bana bir davet gelmiþti, siyaseten kendisi saygý duyduðum bir kiþilik olduðu için, gittim ve görüþtük. Türk Siyasi Hayatý ile ilgili ortak kaygýlarýmýzý paylaþtýk ve fikir telakkisinde bulunduk. Bunun dýþýnda bir kuruculuk ya da katýýmcýlýk söz konusu deðil. Sanýrým kendisi ile görüþmemizi duyan gazeteci dostlarým, bunu 'Katýlým' olarak algýlamak istemiþler. Kendini bilen bir siyasetçi, vatani hasasiyeter bertaraf olmadýðý sürece her siyasetçi ile görüþebiir. Bizimkisi de bu þekilde dostça bir konuþmaydý. Aksi bir durum söz konusu deðil' açýklamasýnda bulundu.

 

 

 

 

ajans türk haberler