MERAKLILARINA ÖZEL TÝYOLAR

  Bu haber 07 MAYIS 2011, Cumartesi 07:54:20 eklenmitir.
Yapý Kredi, Anneler Günü’ne özel düzenlediði “Giyim Kodlarý, 2011 Modasý, Sezon Trendleri ve Renkleri” paneli ile ünlü imaj ve iletiþim danýþmaný Özlem Çakýr’ý kiþisel bankacýlýk müþterileriyle buluþturdu.

Yapý Kredi, Anneler Günü’ne özel düzenlediði “Giyim Kodlarý, 2011 Modasý, Sezon Trendleri ve Renkleri” paneli ile ünlü imaj ve iletiþim danýþmaný Özlem Çakýr’ý kiþisel bankacýlýk müþterileriyle buluþturdu.

Yapý Kredi, Anneler Günü’ne özel, Türkiye’nin en ünlü imaj ve iletiþim danýþmanlarýndan Özlem Çakýr’ýn konuþmacý olarak katýldýðý “Giyim Kodlarý, 2011 Modasý, Sezon Trendleri ve Renkleri” panelini düzenledi.

Panelde, renk analizi, vücut tipine göre uygun giyinme, kiþisel imaj yönetiminin sýrlarý, stil sahibi olmanýn yollarý hakkýnda Yapý Kredi Kiþisel Bankacýlýk müþterilerine tüyolar veren imaj danýþmaný Özlem Çakýr, 2011’in moda trenlerini de deðerlendirdi.

Amerika’da birçok kadýn ve erkeðin daha etkili bir görüntüye sahip olmak için yaptýrdýklarý renk analizinin Türkiye’de de yavaþ yavaþ özellikle hanýmlarýn ilgisini çekmeye baþladýðýný söyleyen Çakýr, sözlerine þöyle devam etti: “Saç, göz ve ten rengine bakarak gerçekleþtirilen renk analizi giyilecek kýyafetlerin ton seçiminde son derece belirleyici... Kiþi kendisine yakýþan giyim renklerini seçerek daha genç, daha dinamik ve canlý bir görünüme sahip olabiliyor.”

2011’de canlý renklerin, portakal, yeþil, sarý, narçiçeði kýrmýzý, gece mavisi, mor ve tonlarýnýn daha çok tercih edileceðini söyleyen Çakýr, “Çok desenli, rengarenk elbiseleri göreceðimiz 2011 yaz döneminde, çizgili kombinasyonlara yani marine tarzýna sýk sýk rastlayacaðýz. Bu yýl dantel modasý da devam edecek. Etek, elbise ve ceket kombinasyonlarýnýn ön planda olacaðý 2011’de nude ve pudra renk tonlarýnda minimalist tarzýn yaný sýra romantik elbiselere çok rastlayacaðýz” dedi.

Seminerde, kamuflaj ve highlight tekniðine de deðinen Özlem Çakýr, Yapý Kredi müþterilerinin giyim, aksesuar ve makyaj renkleri ile ilgili sorularýný da yanýtlandýrdý.