ÝSTANBUL BU EVLERÝ KONUÞACAK

  Bu haber 27 Nisan 2011, Carsamba 04:22:38 eklenmitir.
Fer Yapý ve Boyner Holding ortaklýðýnda, hasýlat paylaþýmý modeliyle, Bahçelievler’deki Altýnyýldýz fabrikasý arazine inþa edilecek olan ÝSTWEST, bugün basýn karþýsýna çýktý.

Fer Yapý ve Boyner Holding ortaklýðýnda, hasýlat paylaþýmý modeliyle, Bahçelievler’deki Altýnyýldýz fabrikasý arazine inþa edilecek olan ÝSTWEST, bugün basýn karþýsýna çýktý.
Toplam 230.000 m2 inþaat alaný içinde 130.000 m2 satýlabilir alan üzerinde
stüdyo daireden, 5+1 e kadar daire seçenekleri bulunuyor. Konutlarýn tamamýnda rezidans hizmeti alma hakkýna sahip olunuyor.
Çocuklar için macera parklarýndan, geniþ oyun alanlarýna, bisiklet ve koþu parkýndan, mangal ve piknik alanlarýna, açýk kapalý havuz, fitness salonu, SPA, tenis kortu, basketbol ve futbol sahalarýyla geniþ spor alanlarý, Zen bahçesi gibi oldukça zengin sosyal olanaklara ve yeþil alana sahip olan projede spor yapýlan alanlara ek olarak oldukça geniþ bir sanat atölyesi de hizmete sunuluyor. Heykel, resim, dans stüdyosu, müzik odasý gibi, hem uzman eðitmenler eþliðinde ders alýnabilecek olan sanat atölyeleri, oturumculara evlerinin konforunda hobileriyle iç içe yaþama imkaný sunuyor.
Tüm spor alanlarý, tenis, basketbol, futbol, pilates, yoga vb dersler yine uzman eðitmenler tarafýndan verilecek. Böylece ÝSWEST’te sunulan sosyal olanaklar kolaylýkla kullanýlabilir hale geliyorlar.
Projede engelliler de düþünüldü ve tasarým ve planlama buna uygun olarak yapýldý.
Ayrýca küçük dostlarýmýz olan evcil hayvanlar için de bir oyun parký bulunuyor.
Projede, halka açýk, geniþ meydanlarý olan, gurme restoran ve showroomlarýn bulunduðu bir çekim merkezi yer alýyor. Bu hizmetler özellikle o bölgede çok büyük bir ihtiyaca cevap vereceði düþünülüyor.
Ayrýca bölgenin havaalanýna en yakýn projesi olan ÝSTWEST her yere kolay ulaþýmý sayesinde emlak sektöründe de göz dolduruyor.

BOÐAÇ  YÜZGÜL/ARTÝN ÞÝRÝNPINAR/AJANS TÜRK HABERLER