Edebiyat Söyleþileri devam ediyor

  Bu haber 22 Ocak 2010, Cuma 00:15:41 eklenmitir.
“Gâvur Mahallesinden Çýktým Yola” Kent ve Edebiyat Söyleþileri’nde...

Osmanlý Bankasý Müzesi’nin Voyvoda Caddesi Toplantýlarý kapsamýnda düzenlenen “Kent ve Edebiyat Söyleþileri” devam ediyor. ÝTÜ Taþkýþla’da düzenlenecek toplantýya katýlacak Yazar Mýgýrdiç Margosyan’ýn Gâvur Mahallesinden Çýktým Yola konulu söyleþisi, 20 Ocak 2010 Çarþamba günü saat 18:30’da gerçekleþtirilecek.