Benzine 3 TL zam

  Bu haber 13 Ekim 2021, Carsamba 18:54:20 eklenmitir.
Gelir 襤daresi E. Strateji Gelitirme Daire Bakan覺 Nazmi Karyad覺, akaryak覺t fiyatlar覺n覺 dengede tutan Eel Mobil Sistemi ile ilgili konutu. Devletin daha fazla TV kar覺layabilecek durumda olmad覺覺n覺 s繹yleyen Karyad覺, sistemden vazge癟ilmesi durumunda akaryak覺t fiyatlar覺n覺n otomatik olarak 2,5-3 TL y羹kseleceini ifade etti.

Türkiye'de bir süredir, Eel Mobil Sistemi (EMS) isimli uygulama sürdürülüyor. Akaryak覺t alan vatandalar覺n cüzdan覺n覺 dorudan etkileyen bu uygulama, fiyatlar覺n belirli düzeyde kalabilmesi için devletin ÖTV'den vazgeçmesini temel al覺yor. Yani akaryak覺ta yans覺mas覺 gereken fiyat art覺覺, EMS sayesinde ÖTV'den kar覺lan覺p pompaya yans覺t覺lm覺yor ve vatanda覺n cebinden ç覺kmam覺 oluyor. Ancak konuyla ilgili yap覺lan aç覺klamalar, art覺k bu uygulaman覺n sürdürülebilirliinin kalmad覺覺n覺 gözler önüne seriyor. Bununla birlikte EMS'den vazgeçilirse, akaryak覺ta bir anda 2,5-3 TL zam gelebilir.

Gelir 襤daresi E. Strateji Gelitirme Daire Bakan覺 Nazmi Karyad覺, Dünya'ya verdii röportajda EMS'de sürecin sonuna gelindiini aç覺klad覺. Zira akaryak覺t kaynakl覺 enflasyon olumamas覺 için uygulamaya konulan EMS, akaryak覺ttan al覺nan ÖTV'yi neredeyse s覺f覺rlad覺. Sistemin ie yarad覺覺n覺 ancak art覺k ekarte edilecek ÖTV'nin kalmad覺覺n覺 belirten Karyad覺, hükümetin bu konuda kaynak aray覺覺nda olduunu ancak u ana kadar yap覺lan çal覺malar覺n geçici olduunu söylüyor.

"GEÇ襤C襤 ÇÖZÜMLER襤N YIKICI ETK襤S襤 OLUR"

Nazmi Karyad覺'ya göre hükümet, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV'yi art覺rarak finansman giderlerini k覺s覺tlad覺; kurumlar vergisi oran覺n覺 yüzde 25'e ç覺kararak ve araç giderlerinin yüzde 70’inin gider yaz覺lmas覺n覺 salayarak akaryak覺ttaki ÖTV aç覺覺 için kaynak yaratmaya çal覺t覺. Yani bir taraftan azalan vergi gelirinin dier taraflardan kar覺lanmas覺 saland覺. Ancak bunun geçici bir çözüm olaca覺n覺 ifade eden Gelir 襤daresi E. Strateji Gelitirme Daire Bakan覺 Karyad覺, bu tür çözümlerin etkisinin kal覺c覺 ve y覺k覺c覺 olaca覺n覺 belirtti. Bu durum elbette, bizler gibi s覺radan vatandalar覺n can覺n覺 daha fazla yakacak...

 

Türkiye'nin önündeki yeni ve hayat覺m覺z覺 dorudan etkileyecek sorunu dile getiren yetkili isim, bu sorun için baz覺 çözüm önerilerinde de bulundu. Bu önerilerin ba覺nda ise tahmin edilebilecei üzere yeni bir vergi sistemi geliyor. Karyad覺'ya göre hem düzenleme hem de uygulama olarak adil bir vergi sisteminin getirilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir ey olur mu olmaz m覺 u an için bir ey demek pek de mümkün deil...

RAKAMLAR NE D襤YOR?

Nazmi Karyad覺, akaryak覺tta gelinen noktay覺 rakamlarla da aç覺klad覺. Türkiye'nin bir dönemler akaryak覺ttan en fazla vergi alan ülke konumunda olduunu hat覺rlatan Karyad覺, 2005 y覺l覺nda kurunsuz benzinin fiyat覺n覺n yüzde 75'inin, motorin fiyat覺n覺n ise yüzde 65,09'unun vergi olduunu söyledi. Ancak son verilere göre Türkiye, art覺k akaryak覺tta dünyan覺n en düük vergilerini al覺yor. Öyle ki bugün benzin fiyat覺n覺n yaln覺zca yüzde 27,24'ü (ÖTV, KDV ve dier kalemler dahil) vergi olarak ödeniyor. Bu oran, Avrupa Birlii'nde yüzde 56,87.

EMS'nin uygulamaya konduundan beri devletin akaryak覺ttaki ÖTV gelirinin ciddi oranda azald覺覺n覺 belirten Nazmi Karyad覺, TL'nin deerlendii dönemde bile ÖTV gelirlerinin azald覺覺n覺 belirtti. Bu balamda; devlet 2017 y覺l覺nda akaryak覺ttan 65 milyar 622 milyon liral覺k ÖTV geliri kazan覺rken, 2018 y覺l覺nda, yani TL'nin bir önceki y覺la göre deerlendii dönemde 55 milyar 593 milyar lira ÖTV olarak al覺nd覺. 2020'de 69 milyar liraya ulaan gelir miktar覺, 2021'in Ocak-Eylül döneminde ise yaln覺zca 26 milyar 178 milyon lira olarak kay覺tlara geçti...