OUZ DEM襤RKAYA KAZANDI...

  Bu haber 12 Agustos 2021, Persembe 13:09:27 eklenmitir.
襤nternet Gazeteciler Dernei Y繹netim Kurulu Bakan覺 ve Gazetemiz Genel Yay覺n Koordinat繹r羹 Uzm. Ouz Demirkaya Anayasa Mahkemesi, oybirliiyle kazand覺...

Üniversitede yönetici olan Ouz Demirkaya bir internet haberinin alt覺na yapt覺覺 yorum nedeniyle, yerel mahkeme taraf覺ndan 1 y覺l 2 ayl覺k hapis cezas覺 ald覺. Kamu görevinden yasakland覺. Anayasa Mahkemesi, oybirliiyle 襤fade özgürlüü hakk覺n覺n ihlal edildiine karar vererek cezay覺 bozdu. Demirkaya'ya 13 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu’nda yöneticilik yapan ve ayn覺 zamanda 襤nternet Gazetecileri Dernei Bakan覺 olan Ouz Demirkaya, “egemengazetesi.com” adl覺 web sitesinde yay覺nlanan iki ayr覺 haberin alt覺na ayn覺 üniversitenin rektör iletiim dan覺man覺yla ilgili yorumlar yapt覺.

Demirkaya, dan覺man覺n soyad覺 ile balant覺 kurarak, “u Parlak Kitaps覺z M.’u getirin bana. M.’un dosyas覺 patl覺yor faili belirsiz” yazd覺.

Bir baka haberin alt覺na ise, “M’un f覺r覺ldaklar覺 ald覺 ba覺n覺 yürüdü. M. her haber sana kapak olsun” yorumlar覺n覺 yapt覺.

HAP襤S CEZASI ALDI VE KAMU GÖREV襤NDEN YASAKLANDI

Dan覺man覺n ikayeti üzerine yap覺lan yarg覺lama sonunda yerel mahkeme, 1 y覺l 2 ay 17 gün hapis cezas覺 verdi. Mahkeme gerekçesinde, yorumlar覺n estetik ve sanat deeri olmaks覺z覺n kaba ve hakaret içerikli olduunu gösterdi.

Haberin alt覺na mizahi  payla覺mlar yapt覺覺n覺, hakaret amac覺n覺n olmad覺覺n覺 belirten Ouz Demirkaya bu nedenle hürriyeti balay覺c覺 cezaya hükmedilmesini ve kamu görevinden yasaklanmas覺n覺n ifade özgürlüü ve mülkiyet haklar覺n覺 ihlal ettii iddias覺yla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel bavuruda bulundu.

ÖNEML襤 ÖLÇÜDE ORANTISIZ CEZA

Bavuruyu deerlendiren Anayasa Mahkemesi çarp覺c覺 tespitlerde bulundu:

 • Herkes düüncelerini söz, yaz覺, resim veya baka yollarla aç覺klama ve yayma hakk覺na sahiptir.
 • Bu hürriyet resmi makamlar覺n müdahalesi olmaks覺z覺n haber veya fikir almak ya da vermek serbestliini de kapsar.
 • Temel hak ve özgürlükleri s覺n覺rlayan tedbir, toplumsal bir ihtiyac覺 kar覺lamal覺 ve bavurulabilecek en son çare olmal覺d覺r.
 • S覺n覺rlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk覺r覺 olamaz.
 • Düünceyi aç覺klama ve yayma özgürlüü demokrasinin ileyii için yaamsal önemdedir.
 • Mahkemelerin takdir yetkisi vard覺r ancak bu Anayasa Mahkemesi’nin denetimindedir.
 • Mahkeme karar覺 ile bavurucunun ifade özgürlüüne yönelik bir müdahale yap覺lm覺t覺r.
 • Mahkemenin ifadesiyle “kaba” olduu kabul edilebilecek sözler için hukuk sisteminde daha hafif çok say覺da müdahale olana覺 varken oldukça a覺r bir ceza verilmesi ve üstelik cezan覺n kanuni sonucu olarak kamu görevinden yasaklanmas覺 ula覺lmaya çal覺覺lan itibar覺 korumak amac覺 ile önemli ölçüde orant覺s覺z bir müdahale olmutur.

13 B襤N 500 TL MANEV襤 TAZM襤NAT ÖDENMES襤NE

Yüksek Mahkeme yapt覺覺 inceleme sonunda u hükme vard覺:

 • 襤fade özgürlüünün ihlal edildiine,
 • Karar覺n bir örneinin ifade özgürlüü ihlalinin sonuçlar覺n覺n ortadan kald覺r覺lmas覺 için yeniden yarg覺lamak yap覺lmak üzere mahkemeye gönderilmesine,
 • Bavurucuya net 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine,


OYB襤RL襤襤YLE karar verildi.

襤TE ANAYASA MAHKEMES襤 KARARI:

https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/internet-gazetesinde-yer-alan-haberlerin-altina-yazdigi-yorumlar-icin-cezalandirilmasi-nedeniyle-ifade-ozgurlugunun-ihlal-edilmesi/