Zeytin Dalý harekatý bölgesindeki üsse saldýrý: 2 þehit

  Bu haber 07 Nisan 2021, Carsamba 22:39:49 eklenmitir.
MSB'den yapýlan açýklamada "Zeytin Dalý Harekâtý bölgesinde bir üs bölgemize 07 Nisan 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarýnca tanksavar silahý ile yapýlan taciz atýþý sonucu iki kahraman silah arkadaþýmýz þehit olmuþtur" denildi.

Milli Savunma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada "Zeytin Dalý Harekâtý bölgesinde bir üs bölgemize 07 Nisan 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarýnca tanksavar silahý ile yapýlan taciz atýþý sonucu iki kahraman silah arkadaþýmýz þehit olmuþtur.

Meþru müdafaa hakký çerçevesinde tespit edilen hedefler ateþ altýna alýnarak ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiþtir. Bizleri derin bir acý ve üzüntüye boðan bu olayda hayatýný kaybeden aziz þehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlý Kuvvetleri ile asil milletimize baþsaðlýðý ve sabýr dileriz" denildi.