Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açýklandý

  Bu haber 07 Nisan 2021, Carsamba 22:38:13 eklenmitir.
Türkiye'de can kaybý ve vaka sayýlarý durdurulamýyor. 24 saatte 276 yurttaþ yaþamýný yitirdi vaka sayýsý 50 bini aþtý.

Saðlýk Bakanlýðý günlük koronavirüs verilerini açýkladý. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 276 kiþi daha hayatýný kaybetti, 54 bin 740 yeni vaka tespi edildi.

Saðlýk Bakanlýðý'nýn verilerine göre toplam can kaybý 32 bin 943'e; toplam vaka sayýsý ise 3 öilyon 633 bin 925'e ulaþtý.

AÐIR HASTA SAYISI 2 BÝN 604

Tabloya göre, toplam test sayýsý 40 milyon 385 bin 250, toplam aðýr hasta sayýsý 2 bin 604, toplam iyileþen sayýsý 3 milyon 194 bin 978, bugünkü test sayýsý 302 bin 108 olarak kayýtlara geçti.

Bugünkü vaka sayýlarýnýn saat 21:30'a kadar açýklanmamasý dikkat çekti.