ÝBB Halk Ekmek’te ramazan pidesi ne kadar olacak?

  Bu haber 06 Nisan 2021, SALI 17:33:54 eklenmitir.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) þirketi Halk Ekmek tarafýndan üretilen Ramazan pidesinin fiyatý 1 buçuk TL olarak belirlendi.

Ýstanbul Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Çetin ile Ýstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Faik Yýlmaz, ramazan ayýnda 365 gram sade pidenin 4 liradan, ayný gramajlý yumurtalý ve susamlý pidenin ise 5 liradan satýlacaðýný duyurmuþtu.

ÝMAMOÐLU AÇIKLADI

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu ise, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada (ÝBB) þirketi Halk Ekmek'te ramazan pidesinin 1 buçuk TL olacaðýný açýkladý.

Ýmamoðlu, þu ifadeleri kullandý:

"Vatandaþlarýmýz Ramazan’da 365 gramlýk pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satýn alabilecekler. ÝBB olarak ülkemizin yaþadýðý ekonomik zorlukta Ýstanbullulara en saðlýklý ve ucuz ekmeði sunmaya devam edeceðiz"