Bilim Kurulu aþý gündemi ile toplanýyor

  Bu haber 20 Ocak 2021, Carsamba 13:13:12 eklenmitir.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca baþkanlýðýnda video konferans yöntemi ile toplanacak.

Saðlýk Bakanlýðý Koronavirüs Bilim Kurulu, Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn baþkanlýðýnda video konferans yöntemi ile toplantý gerçekleþtirecek. Toplantý 17.00'de baþlayacak ve bakan Koca toplantýnýn ardýndan yazýlý bir açýklama yapacak. 

Söz konusu toplantýnýn gündemi ise Türkiye'de baþlayan aþýlama süreci olmasý bekleniyor.