Trump’ýn azil metni resmi olarak sunuldu

  Bu haber 11 Ocak 2021, Pazartesi 21:34:17 eklenmitir.
ABD’de Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Baþkan Donald Trump destekçileri tarafýndan Kongre binasýna yapýlan baskýnýn ardýndan, Trump’ý ‘ayaklanmayý kýþkýrttýðý’ gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.

ABD’de Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, baþkent Washington DC’de Baþkan Donald Trump destekçileri tarafýndan Kongre binasýna yapýlan baskýnýn ardýndan, Trump’ý azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu. Demokratlar, Trump’ýn protestolarda ‘ayaklanmayý kýþkýrttýðý’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ ifade ederek, azil maddesini içeren tasarýyý meclise resmen sundu.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI 

ABD Baþkaný Donald Trump'ýn Washington'daki mitingi sonrasýnda destekçileri barikatlarý aþarak Kongre'ye girdi. Kongre binasý önünde Trump destekçileriyle polis arasýnda arbede yaþandýðý görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduðu kompleksteki bazý binalarý boþalttý.Kongre binasýnýn dýþýnda gerginlik ve arbede yaþanýrken, içeride ise baþkanlýk oylamasý yapýlýyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ýn baþkanlýðýný onaylamak için toplanmýþtý.Trump mitinginde, 3 Kasým 2020'deki baþkanlýk seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ýn kazandýðýný reddederek, asýl kazananýn kendisi olduðunu iddia etmiþti. ABD Kongresinin bazý Donald Trump destekçileri tarafýndan basýlmasýyla yaþanan olaylarda 5 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 14 kiþi de yaralanmýþtý.