Washington'da sokaða çýkma yasaðý baþladý

  Bu haber 07 Ocak 2021, Persembe 05:01:07 eklenmitir.
ABD'nin baþkenti Washington'da sokaða çýkma yasaðý baþladý.

Washington Belediye Baþkaný Muriel Bowser, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, yerel saatle 18.00’den yarýn sabah 06.00’ya kadar þehirde "sokaða çýkma" yasaðý ilan ettiðini duyurmuþtu. 

Medya çalýþanlarý da dahil, temel hizmet sektörü dýþýnda kalan herkesin sokaða çýkmasý yasaklandý. 

Trump yanlýlarý Kongre'yi bastý, silahlar çekildi

ABD’nin baþkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazýlarý polis barikatýný aþarak Kongre binasýna girdi.

Olaylar nedeniyle Kongredeki oturuma ara verildi, Kongre üyelerinden güvenli bir yere geçmeleri istenmiþ, oturumu yöneten Baþkan Yardýmcýsý Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çýkarýldý. 

Olaylar sýrasýnda bir kadýn baþýndan yaralanarak hayatýný kaybetti.