ABD basýný duyurdu: Yeni baþkan belli oldu

  Bu haber 07 KASIM 2020, Cumartesi 19:56:02 eklenmitir.
Dünyanýn gözünü çevirdiði ABD seçimlerinde sonuçlar belli oldu. CNN ve NBC Demokrat aday Joe Biden’ýn seçimleri kazandýðýný duyurdu.

ABD'de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaþan isim Demokratlar'ýn adayý Joe Biden oldu.

CNN ve NBC baþta olmak üzere birçok uluslararasý medya kuruluþu Biden'ýn 270 oyu geçtiðini duyurdu.

Donald Trump böylelikle 1992'de George HR. Bush'tan sonra ikinci dönem baþkanlýk yarýþýný kaybeden ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

Kamala Harris böylelikle ABD'nin Ýlk Afro-Amerikan baþkan yardýmcýsý oldu.

Pennyslvania'yý kazandýðý kesinleþen Biden, 284 Seçiciler Kurulu delegesi göndermeye hak kazandý.

Ayrýntýlar geliyor...