KÖKSAL, ESNAFIN SORUNLARI CHP’YE ANLATTI

  Bu haber 30 Eylul 2020, Carsamba 14:30:24 eklenmitir.
Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Beþir Köksal Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe teþkilatýný ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundu.

 

Cumhuriyet Halk Partisi li ve ilçe teþkilatýnýn genel kurullarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan partiye ziyarette bulunan Sesob Baþkaný Beþir Köksal, Ýl Baþkaný Yýlmaz Coþkun, Ýlçe Baþkaný Celal Abbas Aslan ve parti yöneticilerini ziyaret etti.

Ziyarette pandemi sürecinde yaþanan geliþmeler ve esnafýn maðduriyeti hakkýnda da bilgi veren Sesob Baþkaný Köksal, COVÝD-19 sürecinde esnafýn maðdur olduðunu belirterek, “Yaþanan salgýndan en fazla esnaflarýmýz etkilendi. Birçok sektörde esnaflarýmýz giderlerini karþýlayamadýðý için iþyerlerini kapatmak zorunda kaldý. Halk otobüsçülerimiz, kahvehane iþletmecilerimiz, servisçi esnaflarýmýz, kantin iþletmecilerimiz ve eðlence yerleri iþleten esnaflarýmýz çok zor durumda. Evlerine ekmek götürmekte zorlanýyor ve giderlerini karþýlayamýyorlar. Esnaf teþkilatý olarak Siyasi partilerimizi ziyaret ederek, esnafýmýzýn sorunlarýný birkez daha gündeme getiriyoruz. Pandemi sürecinde maðdur olan esnaf ve sanatkarlarýmýza destekler devam etmelidir. Esnaflarýmýzýn sorunlarýný dinledikleri için il ve ilçe baþkanýmýza teþekkür ediyor, görevlerinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunuyorum” dedi.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Baþkaný Yýlmaz Coþkun ise virüs salgýnýnda maðdur olan esnaf ve sanatkarlar için çalýþma yaptýklarýný dile getirerek, “ Sivas Milletvekilimiz Ulaþ Karasu ile birlikte STK’larý ziyaret ettiklerini, esnaflarla sohbet ederek sorunlarýný dinliyoruz. Elbette Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanýmýz sayýn Beþir Köksal, herh zaman esnafýn sorunlarýný gündeme getiriyor. Bizlerde parti olarak bu sorunlarý Genel Merkezimize rapor halinde ileceðiz. Ziyaretinizden dolayý Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanýmýz sayýn Beþir Köksal baþkanýmýza teþekkür ediyoruz” diye konuþtu

CHP Ýlçe Baþkaný Celal Abbas Aslan ise ziyaretinden ve nezaketinden dolayý Sseob Baþkaný Köksal’a teþekkür etti.